Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ، نردبان ترقی و بام تکامل

نویسنده:

(1 صفحه - از 46 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ ، نردبان ترقی و بام تکامل ، واژه ، اجتماعی ، انسان ، تایلور ، آنتروپولوژی ، جامعه پدیده‌های اجتماعی فرهنگی ، مادی ، جامعه

خلاصه ماشینی:

"اما با وجود این تعریف کلاسیک تایلور از فرهنگ،بحث و گفتگوهای زیادی در این زمینه برانگیخته است و مردم شناسان بر حسب دیدگاههای مختلف‌ تعریفهای گوناگونی از فرهنگ به دست داده‌اند که‌ در تعریف توصیفی یا تشریحی از فرهنگ،فرهنگ‌ به عنوان یک کلیت از ویژگیهای اساسی گروههای‌ اجتماعی،تصورات،باورها،هنرها و اداب و رسوم بشری و در تعریفهای تاریخی به عنوان میراث‌ ملی و در تعریفهای هنجاری به عنوان راه و روش‌ زندگی یک قوم و در تعریفهای ساختی به عنوان‌ نظامی از ویژگیهای مادی،معنوی که به منظور تأمین نیازهای اساسی بشری سازمان یافته‌اند،یاد شده است. انسان و فرهنگ‌ اجتماعیش در یکدیگر اثر متقابل دارند،از یک سو فرهنگ به صورت نامحسوس مسلط و حاکم بر زندگی اجتماعی است و از سوی دیگر فرد با اینکه‌ ثابت به نظر می‌رسد ولی همواره در معرض تغییر و تحول است که این دگرگونی با ارادهء انسان حاصل‌ می‌شود."

صفحه: از 46 تا 46