Skip to main content
فهرست مقالات

از خمیدگی خوشه های شالی تا ترکیب خوشنویسی

(1 صفحه - از 82 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : خوشنویسی ، هنر ، خمیدگی خوشه‌های شالی ، ترکیب خوشنویسی ، بستر زمان سیر تحولیخود ، رنگ ، طالب‌تبار ، خوشنویسی نستعلیق از جملههنرهایی ، مشتاقان هنر خوشنویسی ، هنر خوشنویسی

خلاصه ماشینی:

"طالب‌تبار بر این باور است که درروزگاری که ما زندگی می‌کنیممی‌توان با به کارگیری آگاهانه رنگ وگرافیک خدمتی ارزنده به هنرنستعلیق کرد،اما هنرمندی که چنینکار خطیری را می‌خواهد انجام دهدباید به لحاظ تاریخی،ادبی ورنگ‌شناسی هنرمندی با سواد باشد وخوشنویسی را به طور کلاسیک آغازکند و بعد از ممارست فراوان دستبه این کار بزند،چرا که«رهروی بایدجهانسوزی نه خامی بیغمی»،هنرمند خوشنویس باید گذشته را ارجبنهد تا زمان حال را درک کند و آیندهرا پیش‌بینی نماید. خوشنویس نوآور باید در زمینهاتصالات،نسبت و دیگر قواعدخط،سالها تمرین و ممارست بکندو زمانی که به درک و سیر و سلوکآگاهانه در زمینه خوشنویسی رسید،از دیگر ابزارها جهت بارورتر کردناین هنر استفاده آگاهانه بکند. و با تمرین و تجربه بسیار از رنگها وفرمهای جذاب برای پرمغز کردن اینهنر بهره گیریم و البته بسیار مراقبباشیم چرا که:«به آب و خط و خالو رنگ چه حاجت روی زیبا را» گفتنی است آثار این هنرمندخوشنویس تاکنون در نمایشگاههاییچند در چشمرس هنردوستان ومشتاقان هنر خوشنویسی قرار گرفتهاست و او هم اکنون مشغول نوشتنرباعیات حکیم عمر خیام در قالبچلیپاست."

صفحه: از 82 تا 82