Skip to main content
فهرست مقالات

اشتباهات بنیادی «نقد عقل محض» کانت

نویسنده:

مترجم:

(5 صفحه - از 18 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : کانت ، نقد عقل محض ، شی‌ء ، ادراک ، احکام ، معرفت ، معرفت ، شی‌ء فی‌نفسه ، نمودها ، مکانی

خلاصه ماشینی:

"در صورتی که بخواهیم از این‌ مفاهیم،به عنوان پیش فرضهای بحث،که بایستی‌ به ایضاح منجر شوند استفاده کنیم،چگونه‌ می‌توانیم آنها را توضیح دهیم؟ جدیترین نتیجهء این دور باطل آن است که کانت‌ مفهوم مبهم شی‌ء فی نفسه را حفظ نموده،بویژه‌ اینکه در پایان به عنوان یک چیز کاملا مجهول و ناشناختنی باقی مانده و به موضوعی ممنوعه در مطالعات علمی تبدیل می‌گردد،آنچه که این شی‌ء فی نفسه و موقعیت آن را در سیستم کانت می‌سازد این حقیقت تلخ است که،به زعم اولین منتقدان‌ نظریات کانت،خود به عنوان«علت»پدیدارها عمل می‌کند. بیان فعلی من شامل‌ مجموعهء کاملی از احکام دیگر مربوط به همهء انواع‌ نمودهای دیگری است که آنها را در ارتباط با ادراکی‌ که همین الان درک و تصور شده است انتظارم‌ دارم:و اگر قضاوت من،یعنی اینکه تکه‌ای شی‌ء قرمز و جود دارد،درست باشد بایستی انتظار آن‌ احکام را داشته باشم. اگر کانت توسط پیش فرض جزمی خویش در مورد شی‌ء فی نفسهء استعلایی گمراه نمی‌شد، قیاسهای مربوط به تجربه می‌بایست وی را به‌ تعریفی دقیقتر دربارهء آنچه که می‌توانستیم از راه‌ سخن گفتن دربارهء وجود نمودها اراده کنیم(در مقایسه با مشاهدهء آنها)،برساند. استقراء، مرکب از هیچ حکم علی مستدل که شی‌ء را به‌ خواصش ارتباط دهد نیست(مثل توضیحات پیچ‌ در پیچ کانت دربارهء هوا،که علت انعطاف‌پذیری‌ خود بشمار می‌رود)بلکه مرکب از مفاهیم‌ سازنده‌ای است که با تفاوتهای مورد مشاهدهء ما در بین اشیاء،هماهنگی دارند. این ادعا تنها در صورتی موجه می‌بود که وی در تثبیت ریشهء تمامی احکام ترکیبی‌ ما تقدم،عملا موفق می‌شود و ثابت می‌کرد که‌ احتمالا هیچ حکم ترکیبی ماتقدم دیگری نمی‌تواند دربارهء اشیاء مورد سؤال بیان شود."

صفحه: از 18 تا 22