Skip to main content
فهرست مقالات

اصلاح ساختارهای کهنه

نویسنده:

(4 صفحه - از 64 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : دستور زبان فارسی، فعل، متمم، فعل مرکب، جمله، مفعول، ضمیر، کتاب، مسند، جزء اسمی فعل مرکب

خلاصه ماشینی:

"اما نکتهء در خور توجه‌ اینکه مؤلف عنوان بحث را«نقش دستوری ضمیر پیوسته»نام نهاده که موضوعی بحث انگیز است و خواننده انتظار دارد که مؤلف با آوردن مثالهایی‌ دربارهء نقش دستوری ضمایر پیوسته به فعلهای لازم‌ یک شخصی-که خود از آنها با عنوان فعل‌ غیر شخصی نام می‌برند-توضیح دهند،لکن‌ متأسفانه توضیحی در میان نیست. این نکته را می‌توان دربارهء متعدی کردن فعل«مردن»در جدول‌ ص 98 لحاظ کرد و برای برخی دیگر نیز می‌توان به‌ صورت معادل،متعدیهایی را آورد: ایستادن(14)-برپا کردن آمدن-گذاشتن خفتن-خواباندن در ص 105 زیر عنوان«فعل مرکب»می‌خوانیم: «اسمهایی که در ساختن فعل مرکب بکار می‌روند، قبل از آنکه با فعل ترکیب شوند،مفعول یا متمم‌ فعل یا قید فعل بوده‌اند و می‌توان باز هم آنها را به‌ همان صورت در آورد و حتی بین آن اسمها با فعل‌ فاصله انداخت». بحث دربارهء«فعل مرکب»از مهمترین مباحث‌ دستور زبان فارسی است و آنچه را که مؤلف در کتاب خود به عوان فعلهای مرکب ذکر کرده‌اند، اغلب فعلهایی است که با یکی از ارکان اصلی‌ (مفعول،متمم و مسند)یا وابستهء قید(قید و... دکتر وحیدیان کامیار ضمن ارائه معیارهایی‌ بر اساس زبان شناسی در مورد تشخیص فعل مرکب‌ چنین می‌نویسند:«(16)عدم توجه به معیارهای‌ صحیح باعث شده که دستورنویسان در این مورد با میل و نظر شخصی خود عمل کنند،لذا آنچه در فعل مرکب گرفته‌اند،اغلب فعل بسیط است با مفعول یا متمم یا مسند یا قید یا جزء اینها."

صفحه:
از 64 تا 67