Skip to main content
فهرست مقالات

نگرشی بر روند شکل گیری اصطلاحات بازرگانی بین المللی و بررسی اینکو ترمز 1990

نویسنده:

(7 صفحه - از 23 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : اصطلاحات ، فروشنده ، اینکوترمز ، خریدار ، حمل ، بیمه ، تحویل ، تحویل کالا ، قرارداد ، هزینه

خلاصه ماشینی:

"در مواقعی که نرده کشتی کاربرد عملی نداشتهباشد،یعنی زمانی که کالا در نرده کشتی برایحمل تحویل داده نمی‌شود،می‌توان از دواصطلاح )IPC-PIC( از نظرعقد قرارداد حمل و پرداخت کرایه حمل مشابهدو اصطلاح قبلی است،با این تفاوت کهمسئولیت از بین رفتن یا خسارت دیدن کالا،همچنین هرگونه هزینه‌های اضافی ناشی ازحوادثی که بعد از تحویل کالا به حمل‌کننده رخمی‌دهد،از زمانی که کالا در اختیار نخستینحمل‌کننده قرار می‌گیرد از فروشنده به خریدارمنتقل می‌شود،تنها تفاوت بین دو اصطلاح دراین است که در اصطلاح )PIC( فروشندهملزم به تهیه حد اقل پوشش بیمه‌ای می‌باشد. هرچند که فروشندگان و خریداران برای کاهشهزینه‌های ارزی و حمایت از صنعت بیمه داخلیغالبا پوشش بیمه‌ای را از مؤسسات بیمه داخلیاخذ می‌کنند در این حالت خریدار ممکن استموظف باشد که به جای استفاده از اصطلاحات )FICوPIC( که طبق آن بیمه به عهدهفروشنده می‌باشد،خرید کالا را تحت اصطلاحات( RFC هزینه و کرایه حمل)با( IPC -کرایهحمل پرداخت شده تا)انجام دهد و یا به همیندلیل در برخی کشورها فروشنده ممکن است موظفباشد که کالا را تحت اصطلاحات )FICوPIC( صادر نماید. در کشور خودمان با توجه به قانون تاسیسبیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350/3/30،در ماده 70 تصریح شده است که بیمه‌ها باید&%31508BONG315G% منحصرا به وسیله موسسات بیمه‌ای که براساساین قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد،وبند ب اشاره به این موضوع دارد(بیمه حمل ونقل کالاهای وارداتی که قرارداد خرید آن درایران منعقد می‌شود)و طبیعتا اخذ پوشش از شرکتبیمه خارجی در صورتی عملی می‌باشد که وارداتکالا براساس شرایط معاملات وصولی(برواتاسنادی)صورت گرفته باشد و قرارداد خریدکالا هم در ایران امضاء نشده باشد و در صورتاستفاده از این اصطلاح به دلایل حمایت ازصنعت بیمه کشور و به تبعیت از سیاستهای ارزی،پروفرمای صادره مورد تائید مراجع صلاحیتدارقرار نمی‌گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.