Skip to main content
فهرست مقالات

اطلاعات آماری

گزارشگر:

(5 صفحه - از 56 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : شاخص بهای گروه مواد خوراکی ، شاخص بهای گروه ، پنبه ، ماه ، افزایش شاخص بهای گروه مواد ، گزارش شاخص بهای گروه مواد ، شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها ، درصد ترقی ، افزایش شاخص بهای گروه ، افزایش شاخص بهای گروه زراعت

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات آماری از مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق شاخص بهای عمده‌فروشی کالا در اسفندماه 72 در اسفندماه 72 نسبت به اسفندماه 71: شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها در ایران30/2 درصد ترقی نشان می‌دهد براساس گزارش بانک مرکزی شاخصبهای عمده‌فروشی کالاها در ایران دراسفندماه 1372 به عدد 246/3 رسیدکه نسبت به ماه قبل 2/8 درصد افزایشداشت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبلشاخص بهای گروه اثاث و کالاها وخدمات مورد استفاده در خانه 19/8درصد افزایش داشته است. مأخذ:گزارش بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران در فصل پائیز 72 نسبت به ماه مشابه سال 71: شاخص بهای خرده‌فروشی کالاها و خدماتمورد مصرف خانوارهای روستایی کشور24/3 درصد افزایش یافته است شاخص بهای خرده‌فروشی کالاها وخدمات مورد مصرف خانوارهایروستائی کشور در فصل پاییز 1372-نسبت به فصل قبل 7/2 درصدافزایش یافته و به عدد 514/6(100-سال 1361)رسید. آفتابگردان: انعقاد قرارداد کشت دانه روغنیآفتابگردان که از اسفندماه سال 71شروع شده بود در مجموع در سطح146710 هکتار با تعداد 21848 نفرپیمانکار صورت گرفته که این سطحنسبت به سال گذشته رشدی در حدود33 درصد را نشان می‌دهد. گزارش وضع عمومی پنبه کشور دراسفندماه 1372 سطح کشت پنبه در سال زراعی جاری(1372)برابر با 147/575 هکتار(133602 هکتار اصلاح شده و 13973هکتار بومی)بوده است که در مقایسه با204223 هکتار مربوط به سال گذشتهدر مجموع 56648 هکتار یا 27/7درصد کمتر می‌باشد. وضعیت تهیه زمین و سطح عقد قراردادکشت پنبه در سال زراعی 1373 براساس گزارش‌های دریافت شده ازمناطق که در اسفندماه اجرای آن آغازشده است در مجموع در سطح 77758هکتار با 24044 زارع و 689 شورا قرار داداجرای طرح افزایش تولید و بهبودکیفیت پنبه در قالب برنامه‌های بهزراعیتعویق و تکثیر بذر منعقد گردیده کهجهت اجرای آن مقدار 4810 تن بذر و17480 تن از انواع کودهای شیمیائیبه کشاورزان طرف قرارداد ارائه گردیدهاست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.