Skip to main content
فهرست مقالات

رویدادهای فرهنگی ایران و جهان

(4 صفحه - از 74 تا 77)

کلید واژه های ماشینی : هنر، فرهنگی، فرهنگستان هنر، روابط‌عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، موسیقی، جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، استاد، اسلامی، ادبیات کودک و نوجوان، رویدادهای فرهنگی ایران

خلاصه ماشینی:

"رویدادهای فرهنگیایران و جهان تهیه و تنظیم:زهرا عرب کنگره بین المللیامام علیبرگزار می‌شود کنگره بین المللی امام علی(ع)باموضوع عدالت،وحدت،و امنیتاز بیست و سوم اسفند ماه به مدتچهار روز در تهران برگزار خواهدشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این همایش جهانی صدهاشخصیت از محققان و اندیشمندانبرجسته داخلی و خارجی شرکتخواهند کرد و تا کنون بیش از 200مقاله علمی به زبانهای مختلف ازجمله 25 مقاله عربی،20 مقالهانگلیسی و 5 مقاله به زبان اردودرباره ابعاد شخصیتی و زندگی وسیره امام علی(ع)برای طرح در اینهمایش ارسال شده که 60 مقاله آنبرگزیده شده است. گفتنی است همایش بین المللیحکمت و فلسفه هنر که از مهر ماهسال جاری آغاز و در روزهایدوشنبه هر هفته برگزار شده است،طی مراسم ویژه‌ای با حضور مقاماتفرهنگی،هنری و صاحبنظرانداخلی و خارجی و با سخنرانیپروفسور ولش استاد داشنگاه ینا(آلمان)،دربارۀ«پست مدرن و هنر»و میزگردی با حضور اعضای هیأتعلمی همایش پایان یافت. دکتر محمدعلی رجبی،رئیسگروه هنرهای سنتی فرهنگسان هنردر این باره اظهار داشت:در جهتاجرای سیاستهای فرهنگیفرهنگستان هنر و برپایی بزرگداشتو تجلیل از 50 هنرمند برجستۀکشور،اولین برنامه به پاسداشتمقام استاد دهنوی اختصاص یافتکه به پیشنهاد گروه هنرهای سنتی واز طرف فرهنگستان هنر،در محلسازمان میراث فرهنگی کشور برگزارشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) برگزیدگانجشنواره شانزدهمموسیقی فجرمعرفی شدند شانزدهمین جشنواره موسیقی فجربا حضور وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی،معاونت هنری،مدیر مرکزموسیقی و جمعی از هنرمندانشناخته شده موسیقی کشور در تالاروحدت برگزار شد. هیأت داوران لوح تقدیر و 3 سکهبهار آزادی را به 5 هنرمند به خاطرتشکیل گروه موسیقی و روحیهاستقامت،پایداری و مقابله باسختی‌ها و مرارت‌ها برای انسجام(به تصویر صفحه مراجعه شود)بخشیدن به گروه و فعالیت در زمینهاجرای موسیقی بدین شرح اهدا کرد:1-ناصر نظر برای تشکیل«ارکسترجوانان پارس»و فعالیت در زمینهآموزش و ارائه موسیقی کودک ونوجوان."

صفحه:
از 74 تا 77