Skip to main content
فهرست مقالات

«خرقه سوزی» در شعر حافظ

نویسنده:

(2 صفحه - از 32 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : خرقه ، شعر حافظ ، خرقه سوزی ، صوفیان ، خانقاه ، جامی ، ایهام ، تصوف ، تنبیه ، نفحات الانس

خلاصه ماشینی:

"هر چند که معلوم نیست‌ که وی دست ارادت پیری گرفته و در تصوف به یکی از این طایفه نسبت درست‌ کرده،اما سخنان وی چنان بر مشرب این‌ طایفه واقع شده است که هیچ کس را آن‌ اتفاق نیافتاده»(1) جامی شعر شناس و تذکره عرفانگار بخوبی دریافته بود که بزرگترین صنعت‌ شعری حافظ ایهام است و همین ایهام وی‌ را نزد هر طایفه از فرق صوفیانه عزیز می‌دارد،زیرا که می‌توان شعر وی را به هر ذوقی معنی بخشید. (6)اما خرقه پوشی و سیر مراتب‌ این هیچگاه دلیلی بر تعلق دائمی خرقه بر تن صوفی نبود و صوفیان هر گاه از مسیر سیر و سلوک که مورد نظر پیر و مرشد قرار داشت خارج می‌شدند،تنبیهاتی در مورد آنها به اجرا درمی‌آمد که یکی هم«خرقه‌ سوزی»بود،خرقه‌ای که حضرت علی(ع) دست به دست تا به پیر خانقاه رسیده بود و بر تن مرید شایسته پوشانده می‌شد گاه به‌ مناسبتهایی از تن وی درمی‌آمد و همان‌ خرقه که صلاحیت و سلامتی صورت‌ ظاهری را می‌نمایاند گاهی موجب‌ خودنمایی و تعیین نفسانی می‌شد."

صفحه: از 32 تا 33