Skip to main content
فهرست مقالات

گذری در اندیشه های مارتین هایدگر

نویسنده:

(4 صفحه - از 54 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : هایدگر، فلسفه، انسان، مرگ، فکر، تفکر، اندیشه‌های مارتین هایدگر، غرب، ذات، حقیقت

خلاصه ماشینی:

"زمانی بود که من نبودم و زمانی خواهد آمد که من‌ دیگر نباشم،نبودن چه معنی می‌دهد؟این معمای‌ سرنوشت انسان است و در تأکید بر این دیدگاه به نظر می‌رسد که هایدگر طرز تلقی جدیدی برای مسائل‌ دیرین ما بعد الطبیعه و دین پیشنهاد می‌کند. اما یک حقیقت مسلم دیگر در کنار این حقیقت (به تصویر صفحه مراجعه شود) وجودی نیز عرض وجود می‌کند که اساس فلسفه‌ هایدگر است و آن اینکه انسان به عنوان چیز موجودی‌ که در باب«نفس وجود»می‌پرسد«وجود دارد»و در این لحظه و در همین حد از کوشش است که ما باید به«انسان»به عنوان تنها چیزی که می‌توانیم در برابر پرسش از لفظ وجود ارائه دهیم توجه کنیم. با این حال از لحاظ تکلم و زبان‌ در این سنت،کلمه«وجود»گویی خالی فرض شده‌ و هر بار به امر و شی‌ء متفاوتی اطلاق شده است، یعنی در واقع خود وجود چیزی دانسته نشده است و به فراخور نیاز فیلسوف و به دلخواه او نسبت به اشیاء معانی مختلفی پیدا کرده است. بدین جهت‌ تفکر هایدگر فقط با در نظر گرفتن صورت و قالبی‌ که برای این تفکر انتخاب کرده قابل بحث است و به‌طور کلی به عقیده او برای این که حقیقت به نحوی‌ قابل بیان باشد،باید زبان عادت خود را ترک کند و از مفهوم‌سازی که منجر به غفلت در مورد مسأله‌ وجود می‌شود،اجتناب ورزد."

صفحه:
از 54 تا 57