Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب: فراز و فرودهای شعر انوری

نویسنده:

(2 صفحه - از 66 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : عصا، کدکنی، زمرد، مرد، بخت، معنی، فراز و فرودهای شعر انوری، شاعر، استاد، کوشش مینا

خلاصه ماشینی:

"(شرح/صفحه 752) حال اگر شعر از زاویه دیگری نگریسته شود برداشت زیر نیز به دور از ذهن نیست،یعنی اگر بپذیریم که شاعر تصویری از حالت جسمانی خویش را ارائه کرده می‌توان گفت منظور از عصاست پایم بیانگر این معناست که به علت ضعف جسمانی‌ (بیماری و خمیدگی)برای راه رفتن از پای خود به جای عصا استفاده می‌کنم و روشن‌تر اینکه با قرار دادن دست به روی پا تکیه گاهی برای خویش جسته و از این طریق قادر به راه رفتن‌ می‌شوم و سرانجام بیت را با توجه به توضیحات فوق این گونه‌ معنی کرد: آیا شما در قانون و شرط آفرینش انسانها کسی را می‌شناسید که این گونه از پا به جای عصا استفاده نماید(اینقدر بیمار و خمیده‌ باشد که جز توسل به پا قادر به راه رفتن نباشد؟) و یا اینکه عصا را مشبه و پای را مشبه به دانسته و آنگاه بیت‌ را این گونه معنی کنیم:از بس پای من ضعیف و ناتوان است‌ هنگام راه رفتن از عصا به جای پا استفاده می‌کنم و عصا به منزله‌ پایی برایم بوده و بدون آن قادر به راه رفتن نیستم."

صفحه: از 66 تا 67