Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتاب: مگر این پنج روزه... سعدی

نویسنده:

(4 صفحه - از 70 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : گلستان، کتاب، شیراز، بوستان، شاعر، غزل، قصیده، اشعار، تألیف، زبان

خلاصه ماشینی:

"ق ذکر شده است،نادیده بگیریم و تألیف‌ گلستان را مقدم بر بوستان ذکر کنیم!(8) اینک با تأکید دوباره این مطلب که بهر تقدیر کار جناب آقای ناصر پورپیرار قابل تقدیر و در خور توجه،و در زمینه سعدی شناسی فتح بابی جدید است،آنچه را که هنگام مطالعه این کتاب به نظر حقیر رسیده است و در تقابل با بعضی نظریات‌ مؤلف محترم است،بیان می‌دارم: در آغاز کتاب،صفحات 9-01،بیت‌ تخلصی را از یکی از غزلهای سعدی نقل کرده‌اند و به سلیقه خود معنی نموده‌اند تا به تعبیر خودشان‌ «راز گونگی آن»،«سهمی در تدوین این رساله» داشته باشد و این راز را ایشان دریافته‌اند و این‌ کتاب را درباره زندگی سعدی و... نویسنده کتاب در صفحات 002-302 به ارائه‌ فرضیه خود در باب زندگی سعدی می‌پردازد که تا قبل از تألیف گلستان و بوستان،ایام عمر خود را به‌ شادخواری و خوشگذارانی در شیراز می‌پرداخته و شبها همدم کاروانیانی بوده که از شیراز عبور می‌کردند،و وی از ایشان حکایتها و نقلها و داستانها می‌شنیده،تا اینکه ناگهان(!)تغییر رویه‌ و اندیشه می‌دهد و از دوستان لاابالی کناره می‌گیرد و در کنجی به آموختن و یادگیری و تمرین و تألیف‌ می‌پردازد!اما بحقیقت،چه حادثه و واقعه‌ای در زندگی سعدی رخ داده که در اوایل نیمه دوم عمر خویش ناگهان سر به دامان عزلت می‌گذارد؟پاسخ‌ مؤلف محترم این است که بهر حال:شیخ ما به فکر و تأمل در ایام تلف کرده خود می‌پردازد و تصمیم‌ می‌گیرد که پس از این دیگر عمر به بیهودگی‌ نگذراند."

صفحه:
از 70 تا 73