Skip to main content
فهرست مقالات

آوار اندوه در محراب

نویسنده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : ابن ملجم، مرد، مسجد، حجر، امام، رسول خدا، نگاه، آوار اندوه در محراب، ابن‌ملجم، سهم ابن ملجم

خلاصه ماشینی:

"» و جواب شنیده بود:«علی جان!آنان را نفرین‌ کن!» پدر در خواب رو به آسمان کرده بود و گفته بود:«خدایا!امتی بهتر از اینان را نصیب من کن و کسی بدتر از من را نصیبشان‌ گردان!» ** حجر بن عدی خود را برای نماز مهیا ساخته بود که صدایی سرشار و موزون،فضای وهم‌آلود و همهمه آمیز مسجد را در نور دید:«الصلوة! دل حجر به‌ شادی نرمی در سینه کوفت لیکن این آرامش و این‌ شادی دیری نپایید؛چرا که اشعث بن قیس،در تیررس نگاه حجر،چون تیری که بی‌موقع از کمان‌ عجولی پرتاب شده باشد،خودش را به عبد الرحمن‌ ابن ملجم رسانید و رمز و راز به او که نیم خواب و نیم بیدار در خود پیچیده بود،هوشیاری داد: -النجات ای مرادی. انگار دقایقی پیش علی از او پرسیده بود: -چه چیز مانع از این خواهد شد تا کسی‌ بدبخت‌ترین مردمان نباشد؟ حیطه دانش و بدان که راسخان در علم کسانی‌ هستند که اقرارشان به نداشتن آنچه‌ در پرده غیب است،آنها را بی‌نیاز کرده است از کوشش برای گشودن‌ درهای بسته عالم غیب،تا بدانچه در پس پرده مستور است آگاه شوند."

صفحه:
از 10 تا 11