Skip to main content
فهرست مقالات

عطار؛ خیامی دیگر

نویسنده:

(9 صفحه - از 37 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : رباعی ، خیام ، عطار ، ساقی ، خاک ، مختارنامه ، فروغی ، وزن ، رباعیات خیام ، شعر

خلاصه ماشینی:

"مثلا درقطعه‌ای برای دلداری کسی بر مرگ عزیزی،سروده است: {Sای آنکه غمگنی و سزاواری#و اندر نهان سرشک همی‌باری#رفت آنکه رفت،آمد آنکه آمد#بود آنچه بود،خیره چه غم داریS}تا آنجا که: {Sتا بشنکی سپاه غمان بر دل#آن به که می بیاری و بگساریS}(رودکی42/) یا: {Sشادزی با سیاه‌چشمان،شاد#که جهان نیست جز فسانه و باد#ز آمده شادمان نباید بود#وز گذشته نکرد باید یاد#باد و ابر است این جهان،افسوس#باده پیش آر،هرچه بادا بادS}(رودکی17/) همین تفکر را در شعر شاعران دیگر،چون سنایی و مولوی و حافظنیز می‌توان دید،منتهی،خیام،آن را با دیدی فلسفی و به همراه تفکریعمیق‌تر و ژرف‌تر بیان می‌دارد: &%04712RHSG047G% {Sاز دی که گذشت،هیچ ازو یاد مکن#فردا که نیامده است،فریاد مکن#برنامده و گذشته بنیاد مکن#حالی خوش باش و عمر بر باد مکنS}(فروغی105/) یا: {Sبرخیز و مخور غم جهان گذران#بنشین و دمی به شادمانی گذران#در طبع جهان اگر وفایی بودی#نوبت به تو خود نیامدی از دگرانS}(همان/همان ص) و بالاخره: {Sدهقان قضا،بسی چو ما کشت و درود#غم خوردن بیهوده،نمی‌دارد سود#پر کن قدح می،به کفم در نه زود#تا باز خودم،که بودنیها همه بودS}(همان90/) عطار نیشابوری نیز در پایان این تفکر،به همان چیزی می‌رسد که خیامرسیده است و بالاخره او نیز دست به دامن ساقی می‌شود،که او را از خودبی‌خود کند تا غبار حسرت و پشیمانی را از این آمدن و رفتن بیهوده-ازدل او بشوید: {Sخون شد جگرم،بیار جام،ای ساقی!#کاین کار جهان،دم است و دام،ای ساقی!#می ده که گذشت عمر و بگذاشته گیر#روزی دو سه نیز،و السلام،ای ساقی!S}(اشرف‌زاده،156/1377) یا: {Sبرخاست دلم،چو باده در خم بنشست#وز طلعت گل،هزار دستان شد مست#دستی بزنیم با تو امروز،به نقد#زان پیش که از کار فروماند دستS}(همان157/) یا: {Sچو گل بشکفت در بهار،ای ساقی!#تا کی نهدم زمانه خار،ای ساقی!#در پیش بنه صراحی و بر کف،جام#با سبز خطی به سبزه‌زار،ای ساقیS}(همان156/) {Sصبح از پس کوه،روی بنمود،ای دوست!#خوش باش و بدان،که بودنی بود ای دوست!#هر سیم که داری به زیان آر،که عمر#چون درگذرد نداردت سود،ای دوست!S}(همان160/) 4."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.