از شیخ صفی تا شاه اسماعیل - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

از شیخ صفی تا شاه اسماعیل

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شیخ صفی‌الدین ، صفویه ، صفوی ، شیخ صفی ، صفوة الصفا ، نسخ ، اردبیلی ، خاندان صفوی ، مذهب شیخ صفی شیخ صفی‌الدین ، شیخ صفی شیخ صفی‌الدین مذهب

خلاصه ماشینی:

"«حبیب السیر»هم نسب نامه صفویه را به شیوه‌ای قابل تأمل و به شکل ذیل ارایه می‌کند: ابو المظفر شاه اسماعیل بن سلطان حیدر بن سلطان جنید بن شیخ ابراهیم بن خواجه علی بن شیخ صدر الدین بن قدوة اولیاء آفاق شیخ صفی الدین اسحق بن شیخ امین الدین جبرئیل بن شیخ صالح بن قطب الدین بن صلاح الدین رشید بن محمد الحافظ بن عوفی الخواص بن فیروز شاه زرین کلاه بن محمد بن شرف شاه بن محمد بن حسین بن محمد بن ابراهیم بن جعفر بن اسماعیل بن محمد بن احمد الاعرابی بن ابو محمد القاسم بن ابی القاسم حمزة بن الامام الهمام موسی الکاظم علیه السلام(3) تأکید غیر معمول و پا فشاری صفویه بر این شجره نامه خود دلیلی است بر جعلی بودن آن. یکی از فرزندان ابراهیم ادهم که از طرف سنجان خروج کرده و بر آذربایجان دست یافته بود، حکومت اردبیل و توابع آن را در اختیار فیروز شاه *آن چه از گذشته مانده و اکثریت قریب به اتفاق منابع صفویه و بویژه منابعی که پس از تشکیل سلسله پادشاهی آنان به تحریر در آمده به ذکر نسب نامه‌ای پرداخته‌اند که برابر آن نیاکان صفوی به امام موسی بن جعفر(ع)منتسب شده‌اند. همچنین لازم به ذکر است که اگر گفته عباس اقبال(تاریخ مفصل ص 533)را که می‌گوید:«سلطان محمد اولجایتو را به مناسبت تعلقی که به مذهب شیعه اظهار می‌داشته،شیعیان،خدا بنده لقب داده‌اند و اهل تسنن از راه دشمنی و کینه جویی این کلمه را«خربنده -به فتح اول-کرده»،بپذیریم،این قول نیز تایید دیگری بر تسنن شیخ صفی الدین خواهد بود."

صفحه: از 53 تا 55