Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

کلید واژه های ماشینی : شعر ، عشق ، غزل ، باغ ، آیینه ، درخت ، بهار ، زمین ، خاطره ، زندگی

خلاصه ماشینی:

"دکتر هومن عقیلی نژاد-مسجد سلیمان (به تصویر صفحه مراجعه شود) پیرهن یوسف {Sهم کون و مکان کن فیکون دهن اوست# هم هر چه در آن است خراب سخن اوستS} {Sاز نالۀ نی تا نغمات لب نایی# یک لحن زسی لحن هزار چمن اوستS} {Sهر ذره که در او تب و تاب تپشی هست# مانند بلالی است که تکبیر زن اوستS} {Sشمس و قمر و مجمع منظومۀ هستی# جمعیت دلسوختۀ انجمن اوستS} {Sخضری که دلیل همه گم شدگان است# خود گم شده گوشۀ دشت و دمن اوستS} {Sهر جای جهان عاشق شوریده سری هست# شوریده گیسوی شکن در شکن اوستS} {Sهر شامه نوازی که کند شامه نوازی# شمامه‌ای از نافۀ مشک ختن اوستS} {Sوان بو که شفا یافت ازو دیده یعقوب# در پیرهن یوسف گل پیرهن اوستS} {Sقصری تو هم ار طالب فیضی پی دل گیر# دل کعبه بی‌پرده نمایان شدن اوستS} کیومرث عباسی قصری-قصر شیرین چشمه روشن {Sخورشید،نمی از آفتاب تن توست# این جاری سرخ؛چشمه‌ی روشن توستS} {Sای نور یقین عالم افروز،بیا# چشمان سپیده،تشنه‌ی دیدن توستS} علی اکبر ابراهیم زاده-گرگان بهارانه در کوله بار باد عطر شکوفه‌های بهاری‌ست o در خندۀ سپید درخت سیب شرم بنفشه لب جو جاری‌ست کام گیاه مزرعه پر باران چشم جوانه‌ها لب خندان پرواز پر شتاب پرستو آینۀ شکوه بهاران استاد محمد جواد محبت-کرمانشاه"

صفحه: از 64 تا 67