Skip to main content
فهرست مقالات

همبستگی اجتماعی در گروههای قومی: مطالعه موردی استان گلستان

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 123 تا 148)

کلیدواژه ها :

امنیت ملی ،امنیت اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،تمایلات قومی ،استان گلستان

کلید واژه های ماشینی : اجتماعی، قومی، همبستگی اجتماعی، هویت ملی، امنیت، بیگانگی اجتماعی و تمایلات قومی، میزان همبستگی اجتماعی، امنیت ملی، تمایلات قومی و بیگانگی اجتماعی، بیگانگی اجتماعی

این مقاله نتیجه تحقیقی است که به منظور سنجش میزان همبستگی اجتماعی و بررسی عوامل تهدیدکننده با تأکید بر بیگانگی اجتماعی و تمایلات قومی و همچنین‌ عوامل تقویت‌کننده و نگهدارنده همبستگی و انسجام از قبیل هویت ملی و روابط اجتماعی و فرهنگی در یکی از گروههای قومی کشور به روش پیمایشی اجرا و سپس‌ میزان مشاهده شده،در چارچوب امنیت اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌ است.نتایج حاصل،نشان می‌دهد که میزان همبستگی اجتماعی در اثر افزایش‌ تمایلات قومی و بیگانگی اجتماعی،تضعیف و ضریب امنیتی را در جامعه کاهش‌ می‌دهد و گرایش بیشتر به مصادیق و ابعاد هویت ملی و افزایش تراکم و تعاملات‌ اجتماعی و فرهنگی،همبستگی اجتماعی را با جامعه عام،ارتقا و سبب کاهش‌ تمایلات قومی می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"در تبیین ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع،می‌توان از نمودار زیر بهره گرفت: (به تصویر صفحه مراجعه شود) از جمله عوامل تهدیدکننده همبستگی اجتماعی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند،میزان‌ تمایلات قومی و بیگانگی اجتماعی و فرهنگی در جامعه مورد مطالعه می‌باشد و ضمن آنکه به‌ نوع ارتباط این دو متغیر با همبستگی اجتماعی،به عنوان فرضیه مهم پژوهشی،پرداخته شده‌ است،میزان تأثیر روند و عامل مهم اجتماعی در متغیر تابع نیز ارائه می‌گردد. حال با توجه به روابط ممکن بین متغیرهای مؤثر در مسأله و ارتباط مفهومی و نظری میان‌ آنها و همچنین به منظور تعیین چارچوب نظری،چشم‌انداز زیر را به صورت تئوریک می‌توان‌ ارائه داد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) امنیت ملی زمانی مورد تهدید قرار می‌گیرد که همبستگی اجتماعی کاهش یافه و تحت‌ تأثر گرایش به تمایلات قویم و بیگانگی اجتماعی تضعیف گردد. به منظور بررسی نقش و میزان ارتباط هر یک از متغیرها با متغیر اصلی همبستگی‌ اجتماعی و همچنین بررسی عوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده آن،نتایج به دست آمده از توصیف متغیرها با بهره‌گیری از آزمون آماری اسپیرمن در جدول زیر خلاصه گردیده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات مندرج در جدول،نشان می‌دهد که تکیه بر ارزش‌های فرهنگ ملی و اعتقاد به‌ نظام و روابط اجتماعی و قانوگذاری و به ویژه هویت ملی،از عوامل تقویت‌کننده همبستگی‌ اجتماعی هستند. بنابراین نتایج تحلیلی در مدل زیر قابل تبیین می‌باشد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه‌گیری در قالب نتیجه‌گیری،می‌توان پیشنهاداتی را به منظور افزایش سطح همبستگی اجتماعی، کاهش میزان عوامل تهدیدکننده آن،رفع نقاط ضعف به دست آمده و در نتیجه،افزایش ضریب‌ امنیتی در جامعه ارائه نمود: -به طور کلی می‌بایست به مصادیق و ابعاد هویت ملی از طریق توسعه تبلیغات رسانه‌ای‌ و آموزش در جامعه،به ویژه در مدارس و خانواده،توجه ویژه معمول گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.