Skip to main content
فهرست مقالات

این سرازیری از کجا شروع شد؟ (افت تحصیلی و راهکارهای کاهش آن)

نویسنده:

(6 صفحه - از 4 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان، مدرسه، معلم، کلاس درس، کلاس، مشاوران مدرسه، خانواده، افت تحصیلی، شغل، والدین

خلاصه ماشینی:

"1 عوامل مربوط به دانش‌آموز الف)مشکلات تحصیلی به چند عامل ذاتی در دانش‌آموز باز ما دانش‌آموزان را به مدرسه فرا می‌خوانیم تا بهآنان،دانایی و توانایی بیاموزیم و بی‌آن کهبخواهیم و بدانیم،امکان زندگی کردن را ازآنان می‌گیریم می‌گردد. و انگیزه‌ای برای انجام دادن کاری نداشته باشند یا اینکهارزش و باور آنان دربارۀ مدرسه و کار،تحت تأثیر ارزشی باشد کهخانواده برای این عوامل قایل است. ارتباط بین این عوامل به اندازه‌ای است که دیده می‌شوددانش‌آموزانی که از نظر تحصیلی موفق‌اند،در ارتباطات بینشخصی خود تعارض نداشته‌اند و برای معلم و همکلاسان جذابیتبیشتری دارند. ث)دانش‌آموزانی که تأخیر دارند یا از کلاس غیبت می‌کنند،احتمال بیشتری دارد که شکست تحصیلی را تجربه کنند(عامل تأخیردر ورود و غیبت از مدرسه در دانش‌آموزان به طور آشکاری شکستتحصیلی تأثیر می‌گذارد). برنامه‌های ویژه مدرسه مانند کمکبه دانش‌آموزان بعد از کلاس،وجود معلم خصوصی،مداخله‌هاییدر نظام آموزش مهارت‌های اجتماعی،خدمات مشاوره‌ای درمدرسه و آزمون‌های مهارت برای اندازه‌گیری موفقیت تحصیلی،زمینه‌ای ایجاد می‌کند که در آن،دانش‌آموز در تحصیل موفقیتبیشتری کسب می‌کند. دانش‌آموزان که جو مدرسه را خشونت‌آمیز و غیر قابل تحملمی‌دانند و دانش‌آموزانی که احساس می‌کنند در مدرسه جاییندارند،از نظر روانی و جسمانی از مدرسه جدا می‌شوند و نتیجۀاین امر،کاهش پیشرفت تحصیلی و بالا رفتن درصد ترک تحصیلدانش‌آموزان است. مشاوران می‌توانند بادرگیر کردن دانش‌آموزان در فعالیت‌های فردی و گروهی به آنان یاریدهند برای خود اهداف تحصیلی و فردی تعیین کنند. این مدارس،سیاست آموزشی خاصی برای رشد تحصیلی و فردی شکست تحصیلی و گرفتن نمرۀ مردودی در یک کلاس،مانندهر نتیجه‌ی دیگری،از عوامل و دلایل مرکب و مرتبطی تشکیلشده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.