Skip to main content
فهرست مقالات

شهید چمران؛ هنری مرد عرصه های دانش، حماسه و عرفان

مصاحبه شونده:

(17 صفحه - از 5 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : شهید چمران ، عرفان ، دکتر چمران ، دکتر سهراب‌پور ، هنری ، دکتر بهادری‌نژاد ، کیهان فرهنگی ، مهندس چمران ، اسلامی ، دکتر امر اللهی

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:به چه نتیجه‌ای رسیده بودید؟ دکتر سهراب‌پور:جمع بندی ما این بود که‌ حکومت اسلامی یک خلیفه دارد که با بیعت مردم‌ انتخاب می‌شود و یک مجلس شورا هم بیشتر ندارد (به تصویر صفحه مراجعه شود)که بالاخره قوانین لازم را وضع میکند و خلیفه هم‌ تعدادی وزیر دارد!این جمع‌بندی ما در سال 46 از حکومت اسلامی بود که خیلی متفاوت است با آنچه که بعدها در ایران اتفاق افتاد،ولی آن موقع به‌ عنوان یک آرمان دست‌نیافتنی و یک ایده‌آل این‌ بحث‌ها را انجام می‌دادیم. (به تصویر صفحه مراجعه شود) معاون دانشجویی دانشگاه شیراز 1357 دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز 1358 معاون عمرانی دانشگاه شیراز 1360 دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و قائم مقام‌ دانشگاه بین المللی 1368 معاون عمرانی وزارت بهداشت و درمان و آموزشی پزشکی‌ 1370 عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1370 معاون عمرانی وزارت فرهنگ و آموزشی عالی 1372 رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)1373 استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1374 قائم مقام وزیر فرهنگ و آموزش عالی 1375 رئیس دانشگاه صنعتی شریف 1376 رئیس شاخه مهندسی مکانیک فرهنگستان علوم از 1376 کیهان فرهنگی:جناب‌عالی ویژگی‌ها و مؤلفه‌های عرفانی شهید چمران را در چه‌ چیزهایی بیشتر می‌بینید؟ دکتر منصوری لاریجانی:یکی از ویژگی‌های‌ عرفان شهید چمران این است که لقمه‌های تازه و آماده را به کام انسان می‌گذارد. کیهان فرهنگی:جناب عالی هم ابتدا در دانشکده‌ فنی بودید؟ دکتر امر اللهی:نخیر،رشته من فیزیک بود، اما این طور بگویم که آقای چمران را تقریبا همه‌ دانشجویان مسلمان داخل کشور می‌شناختند-حالا اگر اسم من هم بشود یکی از آنها باشد-آن زمان‌ رشته‌های فنی مهندسی،بیشتر در قبضه نیروهایی‌ بود که حداقل،ادای غیر مسلمانی در می‌آوردند!از طرف دیگر،دانشجویان مسلمانی که در جریان‌ حرکت‌های سیاسی،اجتماعی،مذهبی و ضد رژیم بودند،آدم‌های درستی بودند و چهره‌های‌ شاخص آنها را تقریبا همه می‌شناختند و آشنایی من‌ هم با شهید چمران از همان‌جا شروع شد."

صفحه: از 5 تا 21