Skip to main content
فهرست مقالات

داستان دانه ای که درخت تنومندی از آب درآمد (تحول خود کارامدی تحصیلی)

نویسنده:

(4 صفحه - از 46 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : خودکارامدی، کارامدی، اطلاعات، دانش‌آموزان، بندورا، کارامدی تحصیلی، تکلیف، مدرسه، هم‌سالان، اندازه محیط مدرسه بهادارک بچه‌ها

خلاصه ماشینی:

"زمانی که محیط از نظر غنی‌سازی فعالیت‌های مورد علاقه‌ایکه حس کنجکاوی بچه‌ها را تحریک می‌کنند،آماده شد وچالش‌هایی را مهیا ساخت تا بچه‌ها بتوانند از عهده آن‌ها برایند،دانش‌آموزان برای دست و پنجه نرم کردن با فعالیت‌ها انگیزه پیدامی‌کنند و در نتیجه،نحوه‌ی فراگیری اطلاعات و مهارت‌های جدیدرا یاد می‌گیرند(میک،1997). والدینی که بچه‌های خود را به تجربه کردن فعالیت‌های متفاوتترغیب و تلاش‌های آن‌ها را حمایت می‌کنند،در حقیقت فرزندان زمانی که محیط از نظر غنی‌سازیفعالیت‌های مورد علاقه‌ای که حسکنجکاوی بچه‌ها را تحریک می‌کنند،آماده شد و چالش‌هایی را مهیا ساختتا بچه‌ها بتوانند از عهده آن‌ها برایند،دانش‌آموزان برای دست و پنجه نرمکردن با فعالیت‌ها انگیزه پیدا می‌کنندو در نتیجه،نحوه‌ی فراگیریاطلاعات و مهارت‌های جدید را یادمی‌گیرند (به تصویر صفحه مراجعه شود)خود را در رشد این احساس که در چیره شدن بر چالش‌ها مستعدهستند،یاری می‌بخشند(بندورا،1997). البته این امر در صورتی ممکن خواهد بود که فرد&%00110SORG001G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)درگیری و مشارکتدانش‌آموزان در مدرسه،تا اندازه‌ای به این امر وابسته استکه تا چه اندازه محیط مدرسه بهادارک بچه‌ها از استقلال ووابستگی کمک می‌کند که این نیزبه طور متقابل بر پیشرفتتحصیلی و خود کارامدی آن‌هاتأثیر می‌گذارد. درگیری و مشارکت دانش‌آموزان در مدرسه،تا اندازه‌ای به اینامر وابسته است که تا چه اندازه محیط مدرسه به ادراک بچه‌ها ازاستقلال و وابستگی کمک می‌کند که این نیز به طور متقابل برپیشرفت تحصیلی و خودکارامدی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. همان طوری که بچه‌ها رشدمی‌کنند،تجربه‌ی انجام تکلیف را کسب می‌کنند و وارد مقایسه‌هایاجتماعی با هم سالان خود می‌شوند که این امر باعث بهتر شدندقت خود ارزیابی‌های آنان می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.