Skip to main content
فهرست مقالات

باختر شمال است نه مشرق

نویسنده:

(1 صفحه - از 63 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : باختر ، باختر شمال ، خاقانی ، معنی ، گزارشگران و شارحان اشعار خاقانی ، مغرب ، واژه باختر ، گزارشگران و شارحان خاقانی باختر ، معنی ستاره در برابر واژه ، اوستایی

خلاصه ماشینی:

"اغلب‌ گزارشگران و شارحان اشعار خاقانی،باختر را همان مغرب معنی کرده و برخی هم آنرا مشرق‌ گرفته و چنین توضیح داده‌اند که:(سخن کزازی‌ از گزارش بیت 98 از جامه 22)(1)این بیت یکی از نمونه‌هایی است که در آنها واژه باختر در معنی برآمد جای خورشید به کار برده شده است. در یونانی قدیم هم aPckaB (باکتره)ضبط شده است(4)که صورت فارسی میانه آن به صورت‌ تحول یافته از اوستایی B x L و b isxa و با قلب l و x بعدا هم بلخ شده که نام کنونی منطقه باختر قدیم است(5)در متون پهلوی ساسانی هم به معنی‌ ستاره در برابر واژه اباختر بر می‌خوریم که یاد آور جهت شمال برای ساکنان فلات ایران- anayriA hajeaV )اوستایی است."

صفحه: از 63 تا 63