Skip to main content
فهرست مقالات

حالات و مقامات عارفان(1)

نویسنده:

مترجم:

(6 صفحه - از 28 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : صوفیان، سالک، فضایل، روحانی، تصوف، حق، سلوک، نفس، حال، روح ( کل )

خلاصه ماشینی:

"تأکید بزرگان صوفیه در این‌ زمینه،چه به صورت شرح مقامات و احوال طریق‌ و چه در فهرست کردن فضایل معنوی که باید مرید کسب کند،به این دلیل است که شناخت منازل‌ روحانی برای کسی که می‌خواهد آنها را طی کند و پس از سلوک به وصال خداوند نایل گردد،اهمیت‌ اساسی دارد. اگر ما تعریف مشهور جنید را از تصوف به‌ یاد آوریم،که می‌گوید:«تصوف آن بود که تو را خداوند از تو بمیراند و به خود زنده کند»(5)، در می‌یابیم که کسب فضایل معنوی و احوال و مقامات مربوط به آن،مراتب متعدد کشتن‌ ریشه‌های نفس و طبایع عرضی آن و احیای مجدد آن در الوهیت(6)است. (7)بدین گونه، چون غایب تصوف خداست و به پایان بردن اعمال‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) خاص یا دستاورد دنیوی نیست،این فضایل نیز اعمال اخلاقی نیستند،بلکه حالات باطنی‌اند که‌ از معنی متعلق به عالم روح(کل)انفکاک ناپذیرند: «حقایق برای ما زمینه‌ساز درک فضایل است و به‌ آنها همه تمامیت کیهانی و تأثیر روحی می‌بخشد. تجربه این مقامات،برای همه کسانی‌ که می‌خواهند خود را کاملا وقف حیات معنوی‌ کنند،میسر است و همچنین برای کسانی که در طلب این مقامات و احوال‌اند و آنان لزوما به این‌ مهم توجه دارند که این منازل بنفسه غایات نیستند، بلکه گام‌هایی هستند،که به حضرت احدیتی منتهی‌ می‌گردند که فراتر و بالاتر از همه مقامات و احوال‌ جان است،ولی در عین حال در درون وجود انسان‌ جای دارد. برای نمونه مقایسه عناوین‌ مراتب روحانی در کتاب منازل السائرین خواجه عبد الله با چهل مقامی که ابو سعید نام برده،مؤید این اختلاف است، ولی بهرحال،وجه مشترک همه آنان استناد به آیات قرآنی‌ است."

صفحه:
از 28 تا 33