Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتابهای تازه

نویسنده:

(4 صفحه - از 74 تا 77)

کلید واژه های ماشینی : یزد، کتاب، ادبی، دین، بوستان کتاب قم، علیت، محمد علی وامق یزدی، تذکره میکده، تاریخ، شعر

خلاصه ماشینی:

"فصل سوم و چهارم این بخش به تاریخ‌ ادبیات ایران در عصر قاجار و تاریخ ادب و فرهنگ یزد در عصر وامق اختصاص یافته است. باشد در این جنون مداوم خلاف خواهم کرد فقط برای تو شعر از غلاف بیرون است‌ قدم به دل بگذاری غلاف خواهم کرد دین *حجر الاسود/(به تصویر صفحه مراجعه شود) محمد کاظمینی، یزد، ریحانه الرسول، 0831،631 ص، مصور،چاپ‌ سوم،ویرایش‌ دوم. در این کتاب ابتدا آنچه مربوط به مفهوم‌ ولایت است،مطرح شده و سپس آنچه به‌ موضوع«انتصاب»ارتباط دارد مورد بحث‌ قرار گرفته و در پایان نیز موضوع مدیریت فقهی‌ و شبهات که در سازگاری یا ناسازگاری آن‌ با مدیریت علمی مطرح ساخته‌اند،تحلیل و ارزیابی شده است. در فصل چهارم،برخی معارف دینی که به‌ نوعی با علیت از منظر متکلمان مرتبط است، بحث شده است،تا مشخص شود آیا علیت‌ فلسفی نافی قدرت اختیار و اراده خداست یا نه؟در ادامه بحث،رابطه میان علیت با سنت‌ و حکمت الهی و صدور معجزات مورد بررسی قرار گرفته است. مدیر مسوولی این نشریه را عزیز الله بابایی به عهده دارد و در این شماره مطالب زیر را درج کرده است: بررسی پدیده خشکسالی در جنوب غربی‌ دریای خزر،نهمین گردهمایی مهندسان ناظر کارگاهها،توسعه آبیاری و مدیریت آب در کره‌ جنوبی در سال‌های آخر هزاره دوم،تغییر مسیر رودخانه هیرمند و سقوط شهر سوخته سیستان، روش علمی و ساده برای بتن ریزی eego سر ریز سد مخزنی سیرجان،رودهای خوزستان در گذر تاریخ،فرایندی نو در بررسی ذوب برف و گزارش‌ ویژه ساخت تونل انحراف آب بخشی از طرح‌های‌ سد سازی تحقق خود باوری و اشتغال بیشتر."

صفحه:
از 74 تا 77