Skip to main content
فهرست مقالات

طلیعه؛ بی پیر مرو تو در خرابات

نویسنده:

(1 صفحه - از 4 تا 4)

خلاصه ماشینی:

"همین‌ روحانی راه ورود آنان را به حوزه دانش دینی فراهم می‌کرد و سپس سرپرستی و راهنمایی سال‌های اولیه زندگی در حجره‌های طلبگی را بر عهده می‌گرفت تا طلبه به تدریج با فضای محدود حوزه آن زمان آشنا شود و بتواند از بین اساتید خود مربی و مرشدی مناسب و هم سنخ بجوید و بالاخره آن روحانی در ادامه طریق برای تهذیب و سیر و سلوک خود مرادی‌ برگزیند تا دستگیر او تا رسیدن به مرحله کمال انسانی باشد. اینجاست که نقش پژوهش و برنامه‌ریزی شورای مدیریت برجسته می‌شود بخصوص که خطر انتخاب مرادی‌ ناشایسته و ظاهر الصلاح همیشه نتایج زیانبار تربیتی خود را داشته و امروزه به دلیل تغییرات سریع و شرایط جدید این خطر افزون‌تر است."

صفحه: از 4 تا 4