Skip to main content
فهرست مقالات

مقابله فن آوری و فرهنگ

نویسنده:

(4 صفحه - از 36 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : تکنولوژی ، پستمن ، اطلاعات ، فرهنگ ، پزشکی ، نظام تکنوپولی ، آمریکا ، آمریکا ، انسان ، کامپیوتر

خلاصه ماشینی:

"در نظام تکنوپولی ما،نه تنها به وسیله‌ اعجاب آفرینی‌ها و شگفتی‌های ماشین احاطه‌ می‌شویم بلکه بدان سو کشانده و تشویق‌ می‌شویم که انگیزه‌ها و ایده‌های نهفته ذاتی آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) *از نظر پستمن،تکنولوژی آمار مقادیر انبوهی از اطلاعات کاملا بی فایده تولید می‌کند که کار تشخیص اطلاعات مفید از غیر مفید را به مراتب مشکل‌تر از آنچه هست ساخته و اینطور ادامه می‌دهد که مساله در اینجا فراوانی اطلاعات نیست بلکه در عوام زدگی تجارتی کردن‌ اطلاعات نیز هست که باعث‌ می‌شود همه اطلاعات عرضه‌ شده یکسان و با اعتباری مساوی‌ کنار یکدیگر ردیف شوند. پستمن،در ادامه بحث به مسایل‌ مربوط به علم زدگی از دیدگاه دانشمندان‌ علم الاجتماع و بنا شدن ستون‌های اصلی نظام‌ تکنوپولی بر سه ایده مرتبط بهم اینطور می‌گوید که اولین ایده که غیر قابل اجتناب و نیز غیر قابل‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) چشم پوشی می‌نماید این باور است که‌ روش‌های پژوهش در علوم طبیعی در پژوهش‌های مربوط به رفتار انسانی نیز مصداق‌ دارند این پندار چارچوب مباحثی است که در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی لااقل در آمریکا مطرح است در عین حال روشن می‌سازد که چرا این روش‌ها نتوانسته‌اند کوچکترین‌ قدمی در راه درک و تفاهم نسبت به پدیده‌های‌ اجتماعی بردارند و دومین پندار به ما می‌گوید که علوم اجتماعی اصول معینی را ارایه می‌دهد که به کمک آنها سازماندهی جامعه به طرق‌ معقول و بشر دوستانه ممکن می‌گردد و عقیده‌ سوم حاکی از آن است که:اعتقاد بر علم، زیر بنای جدید مجموعه اعتقادات و بینش‌هایی‌ است که به زندگانی معنا می‌بخشد و برای‌ انسان‌ها رفاه،پرهیزکاری و حتی جاودانگی به‌ ارمغان می‌آورد."

صفحه: از 36 تا 39