Skip to main content
فهرست مقالات

مقاتل و مناظره ای کهن

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مناظره ، بغداد ، راهی به‌سوی حقیقت ، کنفرانس دانشمندان بغداد ، حق ، بن عطیة بن عبد ، مترجم ، جستجوی حق در بغداد ، متن ، تیراژ

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) عرفی و نقد مقاتل و مناظره‌ای کهن رضا حقایق‌نگار راهی به سوی حقیقت مقاتل بن عطیة بن عبد الله بکری حجازی ترجمه محمد فقیه ایمانی انتشارات عطر عترت،1381 تا کنون بیش از هشتاد هزار نسخه از کتاب مؤتمر علماء بغداد درایران به فروش رسیده است و هر چه بیشتر شناسانده می‌شود موفقیت آننیز بیشتر می‌گردد. ». 26 ترجمۀ نخست،ترجمه‌ای امانت‌دار اما تحت اللفظی است،مشاهدۀضبط کلمات افزودۀ مترجم در کمانک(پرانتز)حتی حروف کوچکی کهبرای سهولت و روانی متن فارسی به کار گرفته می‌شود،خواننده را به یادترجمه‌های قدیم قران حکیم می‌اندازد؛با وجود این از آن‌جا کهافزوده‌های مترجم،نتیجۀ عقاید و استنتاج‌های اوست،به خواننده چندانفایده‌ای نمی‌رساند:«وزیر دانشمند ما آقای نظام الملک(که همهمی‌دانیم از متون کتاب‌ها کاملا با خبر و مطلع است)»27؛«با کعب الاحباریهودی(مکار حیله‌گر طماع کینه‌ورز)مشورت می‌کند». ضبط ،آیات و روایات: در ترجمه‌های فارسی گاه علاوه بر ترجمۀ آیات و روایات،متن اصلیهر یک نیز در جای خویش درج شد ه و گاه از قلم افتاره است؛همچنیناست اقوال خلفا و بعضی از بزرگان غیر معصوم که بدون روند خاصی متنعربی گفتار آنان ذکر یا حذف شده است. این منابع به پیروی از چاپ‌های تحقیق شدۀ عربی به طور معمولدر آن‌جایی ذکر می‌شود که پادشاه از وزیر خود درخواست داوری دربارۀمتن گزارش شده را می ژنماید و البته در برخی از قسمت‌ها که این داوریبه یکباره دربارۀ چند متن صورت می‌پذیرد،بهتر است تا منابع به صورتتفکیکی د رذیل هر گزارش بیاید،نه در ذیل تاییدات وزیر."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)