Skip to main content
فهرست مقالات

گسترش پذیری افعال مرکب

نویسنده:

(6 صفحه - از 48 تا 53)

کلیدواژه ها :

فعل مرکب ،گسترش‌پذیری ،وند تصریفی ،همکرد ،محور هم‌نشینی

کلید واژه های ماشینی : فعل مرکب ، فعل ، همکرد ، گسترش‌پذیری افعال مرکب ، متمم ، مفعول ، نقش مفعول ضمیر فعل مرکب ، همکرد فعل مرکب ، ساخت ، پایه

تاکنون در زبان فارسی،درباره‌ی فعل‌ مرکب بحث‌های فراوانی شده است و همه از چند و چون آن،کم‌وبیش آگاه‌اند،اما آن‌چه‌ نگارنده‌ی این سطور در پی آن بوده،توضیح‌ سه نکته‌ی اساسی درباره‌ی موضوع یاد شده‌ است که در این جستار بدان پرداخته می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"است که در این جستار بدان پرداخته می‌شود. بین پایه و همکرد فعل مرکب به واسطه‌ی‌ (پایه)،کردند(همکرد)-فعل مرکب و های‌ [مطالعه(پایه)،نکرد(همکرد)-فعل مرکب‌ (همکرد)-فعل مرکب و چندانی(صفت) [ارزانی(پایه)،نمود(همکرد)-فعل مرکب‌ (پایه)،داد(همکرد)-فعل مرکب و خسرو پایه)فعل مرکب خود یک ترکیب اضافی‌ فعل مرکب جدایی و شکاف افتاده است. جابه‌جایی بین پایه و همکرد فعل مرکب قرار ماست(متمم)تبدیل کرد(فعل مرکب). را(مفعول)هل داد(فعل مرکب)به طرف‌ (متمم)دارد(همکرد)-این امر فقط به‌ شما(متمم)اختصاص دارد(فعل مرکب). از پایه است و این دسته از افعال را باید به دو زبان او گرفت(نهاد+فعل ساده) (پایه)،زد(همکرد)-فعل مرکب‌] گرفت(همکرد)-فعل مرکب‌] جمله تعیین کرد و ساختمان فعل را نیز بحث کرده و معتقد است که فعل ناگذر این مثال‌ها اساسا فعل مرکب‌ که در آن‌ها جزء اسمی فاعل است و قاعده‌ی‌ نیز این اسم‌ها را به عنوان فاعل جمله مبنای‌ سوم شخص مفرد است و زمان فعل جمله‌ موارد دیگر در این زبان تکواژ صفر را به‌ »(فعل مرکب در زبان فارسی،صص 92-82) است که تنها به نهاد نیاز دارد و فعل گذرا، رفت/نفسم بند آمد(در این موارد نیز باید است ولی این را نیز باید اضافه نمود که‌ مفعول ضمیر فعل مرکب جایگاه قید ضمیر فعل مرکب «فعل در صورتی مرکب است که جزء نشانه‌ی دستوری هرچند که در تشخیص فعل ساده از مرکب مورد توجه است و در افعال‌ را نیز فعل مرکب دانست اما ساخت نحوی‌ ساخت نحوی و کاربردی جمله نیز به ما این‌ نشانه‌ی جمع بین اجزای فعل مرکب قرار کاربردی چنین حکم می‌کنند که این ضمیر است و به جایگاهی قبل از جزء اسمی فعل‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.