Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی و نقد آثار نوربرت الیاس

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 44 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : الیاس ، اجتماعی ، نقد آثار نوربرت الیاس ، آلمان ، انسان ، خشونت ، جامعه ، علوم اجتماعی ، آثار نوربرتالیاس جامعه‌شناس برجسته آلمانی ، رفتار

خلاصه ماشینی:

"رویکرد الیاس بهنظریه‌ی اجتماعی،آن‌گونه که از آثار ونوشته‌های وی به عنوان یک پژوهشگر اجتماعیبرمی‌آید،نه این‌که آگاهانه آن را ابراز داشته باشد،در واقع بر آثار و نوشته‌های کسانی چونمارکس،وبر،فروید وگروه دیگری ازاندیشمندان متکی است و هدف و ارائه‌ینظریه‌ای جامع درباره‌ی جامعه بشری،یابه طور دقیق‌تر نظریه‌ی تحول بشریت است کهمی‌تواند چارچوب مرجع خاصی برای انواعگوناگون علوم تخصصی اجتماعی به شمار می‌آید. به جای نگاهبه افراد به عنوان موجوداتی که از هویتی مستقلبرخوردارند و از طریق آن با یکدیگر تعامل و باآن‌چه که ما آن را جامعه می‌نامیم ارتباط پیدامی‌کنند،الیاس چنین استدلال می‌کند:انسانها سرشتی اجتماعی دارند و تنها از طریقارتباط با یک‌دیگر به حیات خود ادامه می‌دهند. از آن‌جاکه جامعه‌شناسان به مطالعه‌ی دیگر انسان‌هایوابسته به یکدیگر می‌پردازند،در نتیجه خود آن‌هانیز موضوع مطالعه‌ی علمی که در پیش&%03612OORG036G% منطقی‌تر شدن تدریجی رفتار و کردار انسان،قرار گرفتن رفتار انسان درخدمت اهداف بلندمدت،و درونی شدن فزاینده‌ی محدودیت‌هایاجتماعی،به اعتقاد الیاس پیوندی بسیار نزدیک با فرایندهایشکل‌گیری حکومت‌ها و انحصاری شدن به کارگیری نیروی قهری ازسوی دولت،داشته است گرفته‌اند،قرار دارند و به همین علت نمی‌توانند،خود را کاملا از پژوهش و نظریه‌پردازی درباره‌یموضوع تحت بررسی دور نگه‌دارند. بحث این بود که آن‌چه ما به عنوان تمدنتجربه می‌کنیم،تحت تأثیر ساختار خاصی ازطبیعت ثانوی یا روانی قرار دارد که در طول زمانتغییر یافته است و آن را تنها از طریق پیوند دادن باتغییراتی که در عرصه‌ی مناسبات اجتماعیگسترده‌تر پدید آمده‌اند،می‌توان درک کرد. الیاس در آثار و نوشته‌هایبعدی خود به ویژه در کتاب«آلمان‌ها»8(1996)،به این پرسش پاسخ داده و گفتهاست:تمدن‌سازی و تمدن‌ستیزی در دورانی کهدارندگان حق انحصاری اعمال خشونت،بهعنوان یک نهاد می‌توانند خشونت را در حدافراطی اعمال کنند،ممکن است به طورهم‌زمان رخ دهد؛چون در چنین شرایطی،ابزارهای خشونت را نمی‌توان به‌سادگی کنترل ومهار کرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.