Skip to main content
فهرست مقالات

با یاد «گل آقا» در «آبدارخانه» شاغلام؛ حرف حق می زد با دو تا دندان لق

نویسنده:

(5 صفحه - از 39 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : گل‌آقا ، فومنی ، شاغلام ، صابری ، کیومرث ، آبدارخانه ، طنز ، نام کیومرث صابری فومنی ، صابری فومنی ، کلمه حرف حساب

خلاصه ماشینی:

"*** نمونه:«مرغ و تخم مرغ گران شد»-جرایدخرابکاری در شعر ایرج میرزا» قطعهقصه شنیدم که مردکی به همه عمرگوشت نخورد و زهجر گوشت بیازرداول برج و برآمد و به امر عیالشره سوی بازار مرغ،همچون یلان برددید در آنجا که،مرغ‌ها همه شنگولگرمم مزاح‌اند و شوخی‌اند و زد و خوردگفت به مرغ از چه گوسفند نگشتیتا نتواند کسی گلوی تو بفشرد؟ مرغ بخندید و گفت:مرد حسابیدوره مرغ و خروس و جوجه خوری مردحال نه تنها ز گوشت من خبری نیستتخم مرا نیز بعد از این نتوان خورد«میرزا گل»(توفیق هفتگی،سال 46،شماره 32،11 آبانماه 1346) آثار در قالب کتاب-برداشتی از فرمان حضرت علی(ع)به مالکاشتر(این کار پایان نامه دوران دانشگاهی ایشاناست که در سال 1343-1344 نوشت شد وبعد به درخواست شهید محمد علیرجایی بهصورت کتاب چاپ شد). روز 23 فروردین ماه،اربعین حسینی،وقتی گلآقا را از بیمارستان به خانه می‌آوردند،این شعر راروی کاغذ می‌نویسد: گر بماندیم زنده،بر دوزیم جامه‌ای کز فراق چاکشده ور بمردیم،عذر ما بپذیر،ای بسا آرزو که خاک شدهروز 27 فرودرین ماه 83،هنگامی که برای باردوم،گل آقا از خانه به بیمارستان منتقل شد،اینغزل حافظ را زمزمه کرد: ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویشبیرونکشید باید از این ورطه رخت خویشاز بس که دست می‌گزم و آه می‌کشمآتش زدم چون گل به تن لخت لخت خویشدوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می‌سرودگل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش(کای دل تو شاد باش که آن یار تند خو** بسیار تندروی نشید ز بخت خویش) خواهی که سخت و سست هان از تو بگذردبگذر ز عهد سست و سخن‌های سخت خویش(ای حافظ ار مرا میسر شدی مدام** بسیار تندروی نشیند ز بخت خویش) خواهی که سخت و سست جهان از تو بگذردبگذر ز عهد سست و سخن‌های سخت خویش(ای حافظ ار مرا میسر شدی مدام** جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش)» پی نوشت: *شعار هفته نامه«گل آقا» **دو بیت داخل پرانتز در اصل نقل قول ازاقای مفدم نبود که برافزودیم."

صفحه: از 39 تا 43