Skip to main content
فهرست مقالات

اسلام هنر تربیت

نویسنده:

(4 صفحه - از 60 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : هنر، تعلیم و تربیت، اسلام هنر تربیت، انسان، اسلامی، آموزش و پرورش، زیبا، حس، هدف تعلیم و تربیت، روان

خلاصه ماشینی:

"هنر اسلام‌ هنر تربیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) مرحوم محمد جواد سهلانی‌ چنانچه هنر را برای انسانیت بدانیم‌ که زیبایی‌های بیشتر محیط زندگی‌ آدمیان را مطرح می‌سازد،در این صورت، لطف هنری کارایی مقوله«تعلیم و تربیت» را تعالی می‌بخشد و قادر است به نحو چشمگیری از کاستی‌های آموزشی و پرورشی بکاهد؛چه در تعلیم و تربیت است‌ که توجه اولیه-که بسیار حیاتی است- به حس کمال خواهی انسان معطوف‌ می‌شود و می‌فهماند که بشر علاوه‌ بر خود،خلقت،طبیعت و خواست دیگران‌ را نیز باید مد نظر قرار دهد تا خلاقیت‌ جمعی پدید آید. (3) در امر تعلیم و تربیت باید به«حس‌ کمال خواهی»انسان،که به«سیرت زیبا جویانه»او هم می‌توان تعبیر کرد،توجه داشت که انسان‌ علاوه بر خود،جهان طبیعت و خواست دیگران را نیز مد نظر قرار دهد تا بدین وسیله امکانات خلاقیت‌ جمعی پدید آید و استعدادهای جامعه راه رشد را پیدا کند؛تعلیم و تربیت صحیح توام با هنر متناسب‌ است که به وجهی لطیف و نیکو اختلاف شخصیت‌ افراد را به صیغه‌ای خرد پذیر مورد توجه قرار می‌دهد و در عین حال می‌فهماند که در کنار اختلافات،یک‌ سلسله اصول عام و مشترک نیز وجود دارد که شامل‌ حال همه افراد می‌شود. در این وادی،مقوله هنر برای اتخاذ روش مناسب‌ مطرح می‌گردد؛بالطبع درستی یا نادرستی‌ روشهای آموزش و پرورش،مانند هدف‌ها و محتوای آن بر اساس نظام ارزشی جامعه سنجیده‌ می‌شود و هنر مطلوب روش پیاده کردن هدف تعلیم‌ و تربیت باید در همین راستا مورد توجه و اجرا قرار گیرد؛به عبارت دیگر،دید مکتبی در اثر هنری مؤثر است و لذا ضروری است که دیدگاه هنرمند و وسیله‌ هنرش،مجهز به بینش ارزشی مطلوب خردمندان‌ جامعه باشد و از آن سرچشمه سیراب شود؛در این‌ صورت به کمک شناختی که از سمبل‌ها،رمزها، شکل‌ها و ابزار هنر وجود دارد،آن دید پیاده خواهد شد."

صفحه:
از 60 تا 63