Skip to main content
فهرست مقالات

رسوب خیزی و هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز سیلاخور (بروجرد)

نویسنده:

(8 صفحه - از 50 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : رسوب ، بروجرد ، سیلاخور ، هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز سیلاخور ، آب ، حوضهء آبریز رودخانهء سیلاخور ، فرسایش ، دشت سیلاخور ، دشت ، حوضهء آبریز

خلاصه ماشینی:

"رابطهء بارندگی با ارتفاع در (نقشهء همباران حوضهء سیلاخور) تصویر صفحه مراجعه شود) (عرض جغرافیایی) 978/0- r 6 ضریب همبستگی این معادله برابر است با: توده‌های هوایی کم‌فشار و مرطوب که از دریای سرخ یا خلیج فارس‌ عبور می‌کنند،از دیگر منابع باران‌زایی در سطح حوضه هستند که در مقیاس‌ زمانی و مکانی عملکرد محدودتری دارند. برای حوضهء مورد مطالعه،خاک‌های‌ کوهستانی مربوط به زاگرس خرده شده(غرب حوضه)و سنگ‌های‌ آذرین سخت و دگرگونی(شرق حوضه)در نظر گرفته شده است: 05/1-25/0+8/0- Y که میانگین آن برابر است با:تصویر صفحه مراجعه شود) بنابراین مقدار Z برابر است با3/0-5/0x6/0- Z برای محاسبهء فرسایش ویژه از فرمول زیر استفاده می‌کنیم: تصویر صفحه مراجعه شود) H -متوسط بارندگی سالانه یا همان P تصویر صفحه مراجعه شود) مترمکعب در کیلومتر مربع در سال،فرسایش ویژهء حوضه‌ حالا از فرمول زیر،ضریب رسوبدهی حوضه را محاسبه می‌کنیم: تصویر صفحه مراجعه شود) در این فرمول: RU -ضریب رسوبدهی P -طول محیط حوضه برحسب کیلومتر L -طول بزرگ‌ترین آبراهه برحسب کیلومتر D -اختلاف ارتفاع حوضه به کیلومتر که خود از رابطهء زیر محاسبه‌ می‌شود: D-Dav-Do در این رابطه: Dav -ارتفاع متوسط حوضه به متر Do -ارتفاع نقطهء خروجی حوضه یعنی ضریب رسوبدهی بستگی به وضعیت‌ توپوگرافی،شکل و مساحت حوضه دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.