Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

(تربیت معنوی و دنیای دینی) دین و دنیا (2)

نویسنده:

(6 صفحه - از 8 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : تربیت ، دین ، تربیت معنوی و دنیای دینی ، انسان ، قلب ، زندگی ، دنیا ، شخصیت ، اجتماعی ، روانی

خلاصه ماشینی:

"بدیهی است اگر آنچه را که در عرصهء پهناور حیات بشر ظهور و بروز کرده است-تمدن انسانی- تراوش اندیشه و احساس و عمل آدمی و محصول شخصیت او بدانیم هرگز نمی‌توان این محصول و معلول را تهی از هویت انسانی و فرهنگی و معنوی فاعل و خالق‌اش تلقی کنیم و سیمای زندگی و نظامی را که آفریدهء آدمی است در سکولارترین‌ حالت و نظام قابل فرض،خالی و تهی از ارزشها و نگرشها و باورها و تعلقات او بدانیم چرا که اساسا این روح و اندیشه و فکر و روان اوست که فاعل حقیقی و آفریننده است نه جسم و کالبد فیزیکی‌اش؛و عرصهء روح و روان،اندیشه و احساس‌ آدمی نیز هرگز تهی از نوعی ادراک از واقعیت،احساسی از وجود،تفسیر و تعبیری از زندگی،تعلق خاطری به آرمان و غایتی و شاکله و جهت‌گیری فکری و روانی ویژه‌ای نیست، بلکه این هم عین احساس و ادراک و فهم انسان‌اند نه عارض و *نتیجهء نهایی از تحلیلی که در این مقاله از واقعیت درون آدمی(وحدت هویت انسان و مراتب اثرپذیری روح او)و واقعیت بیرون‌ وجود او(درهم‌تنیدگی فرهنگی زندگی فردی‌ و اجتماعی)بعمل آمد،این است که نقش و اثر دیانت در جامعهء بشری-با نظر به اهداف‌ و غایات دین-به نحو همه یا هیچ است. اگر هدف دین تربیت روحی‌ و معنوی انسان است و این تربیت(بنابه اصولی که در بند 1 و 2 بیان‌ شد)بطور کامل تحت الشعاع محیط و نحوهء زندگی آدمی است و محیط و نحوهء زندگی انسان نیز امری بریده از زندگی اجتماعی او نبوده(بند 3)بلکه سراپا مشحون و گرانبار از القائات و جهت‌گیریهای ارزشی و بینش نظام حاکم بر جامعه است(بند 4) بنابراین تردیدی باقی نخواهد ماند که تحقق هدف اصلی و غایت‌ نهایی دین-تربیت معنوی و روحی انسان-جز از طریق حضور همه جانبهء فرهنگ دینی و حاکمیت ارزشها و نگرشها،معیارها و الگوهای تربیتی دین در همهء سطوح و شؤون جامعه میسر نخواهد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.