Skip to main content
فهرست مقالات

طلیعه؛ آهنگ هدایت

نویسنده:

(1 صفحه - از 4 تا 4)

کلید واژه های ماشینی : موسیقی، طلیعه آهنگ هدایت، آهنگ هدایت، طلیعه، عرفان، عارف، فیلسوف، فقیه، فقهی، شرع

خلاصه ماشینی:

"آنان که فیلم صامت را دیدند،موسیقی را حرکات موزونی دانستند که با دست و سر و مضراب نمایش داده می‌شود. بدین ترتیب میدان مجادله هر روز گرم‌تر و آتش تعصب تیزتر می‌شد تا آنگاه که اهالی هر سه‌ گروه از در تسالم گرد آمدند،دیده‌ها،شنیده‌ها و دانسته‌ها را به هم در آمیختند و همگی فهمیدند که آنچه در کتاب نوشته، همانی است که با مضراب نواخته می‌شود و آنچه یک گروه‌ می‌شنود،نتیجه همان حرکات موزونی است که گروه دیگر می‌بیند. *** تاریخ علم انباشته از جدال عارف و فقیه و فیلسوف است. فقه،همه از لفظ دریافت می‌شود و دلالت الفاظ بحثی‌ فلسفی است. از دیگر سو،عشق،به عنوان مبنای عرفان در همان آغاز راه متکی بر معرفت است و معرفت نیز مبتنی بر خردورزی. اکنون که سخت پژوهی‌های فقهی، ژرف اندیشی‌های فلسفی و شجاعت‌های عرفان اجتماعی در نادره مردانی اندیشمند جمع گردیده،با یگانگی دیده‌ها، شنیده‌ها و خوانده‌ها،آهنگ هدایت نواخته شده است."

صفحه: از 4 تا 4