Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

پسامدرنیسم (فرهنگ اصطلاحات فلسفی - اجتماعی (8))

نویسنده:

(5 صفحه - از 22 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : پسامدرن ، پسامدرنیسم ، مدرن ، مدرنیسم ، مدرنیته ، عقل ، عقل ، عقل مدرنیته ودکترین‌های جهان مدرن ، شک ، همهء چالش‌های پسامدرنیسم با مدرنیسم

خلاصه ماشینی:

"» جیانی واتیمو1در کتاب«پسامدرن: جامعهء شفاف؟»2می‌گوید:«این روزها دربارهء پسامدرنیته زیاد سخن به میان‌ می‌آید؛آن قدر که فاصله گرفتن از این‌ مفهوم و تلقی آن به عنوان موجی گذرا که‌ بر آن چیره شده‌ایم،کمابیش ضرورت دارد و این همه از آن روست که به نظرمان مدرنیته‌ اساسا پایان گرفته است. به راستی،ویژگی تاریخی پسامدرنیته‌ چیست و ما چگونه می‌توانیم عدم قطعیت‌ ساختاری ایجاد شده به وسیلهء آن و درون‌ آن را نظریه پردازی کنیم؟ پارادایم مدرنیته،بر این فرض متکی بود که مدرنیته تحت حمایت توسعهء پارادایم مدرنیته،بر این‌ فرض متکی‌ بود که مدرنیته‌ تحت حمایت توسعهء سرمایه‌داری،مقصدی‌ جهانی برای کل‌ عالم است. از این دیدگاه،تاریخ‌ دارای پیشرفتی خطی‌ تصور شده بود که‌ مدرنیته به عنوان نقطهء اوج و غایت قصوای آن، مطرح می‌شد سرمایه‌داری،مقصدی جهانی برای کل‌ عالم است. با توجه به همین جنبه‌های انتقادی،می‌توان‌ پسامدرنیسم را به مثابهء یک مفهوم خوشه‌ای‌ تلقی کرد که براساس ضدیت‌هایی که به‌ آن‌ها اشاره می‌شود،تحقق یافته است: ضدیت با نظریهء بازتاب در معرفت‌شناسی؛ضدیت با مرکزگرایی، اقتدارگرایی و مرجعیت باوری به خاطر باور تنوع و تکثرگرایی؛ضدیت با «ذات‌گرایی»10،تأکید بر هویت سیال‌ انسان و اعتقاد به واحد نبودن و پراکندگی‌ اجزای شخصیت فرد؛ضدیت با «واقع‌گرایی»11؛مخالفت با ساختارگرایی؛مخالفت با برهان‌ استعلایی؛نفی اندیشهء«پیشرفت»12؛نفی‌ اصول جهان شمول برای همهء مکان‌ها و چنان که پیداست،عمده‌ یا همهء چالش‌های‌ پسامدرنیسم با مدرنیسم،در واقع بر سر مواضع‌ معرفت شناسانه است و اخذ چنین مواضعی،بین‌ اندیشه‌های هرمنوتیکی و پسامدرن،قرابت‌هایی به‌ وجود آورده است زمان‌ها و تأکید بر تعیین کنندگی‌ گفتمان‌ها و فرهنگ‌ها در شکل‌های‌ گوناگون زندگی؛ضدیت با قطعیت و اعتقاد به«نسبیت»13و«نسبیت‌گرایی»14؛ نفی روایت‌های کلی مدرنیته یا فرا روایت‌ها؛نفی سوژهء شناساگر و خود مختار؛نفی امکان بی‌طرفی عقل و..."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.