Skip to main content
فهرست مقالات

متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر ضریب P/E (قیمت بر سود)

نویسنده:

کلیدواژه ها :

ریسک ،نرخ بهره ،ضریب P/E (قیمت بر سود) ،نرخ رشد ،درصد اندوخته نمودن سود

کلید واژه های ماشینی : بورس اوراق بهادار تهران ، حسابداری ، اطلاعات ، سود ، ضریب P ، قیمت ، سهام ، بورس اوراق بهادار تهران سرمایه‌گذاران ، متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر ، متغیرهای اقتصادی

یکی از رایج‌ترین ابزارها و معیارهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس‌ اوراق بهادار،ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E) می‌باشد.علیرغم وجود ضعف‌ها و محدودیت‌های مختلف،ضریب P/E به‌طور گسترده‌ای توسط سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار به کار می‌رود.اختلاف و تفاوت ضریب P/E در کشورها، صنایع،بخش‌ها و شرکتهای مختلف و در طی زمان‌های متفاوت بیانگر این واقعیت‌ است که ضریب P/E تحت تأثیر عوامل و متغیرهای مختلفی می‌باشد. در این پژوهش،تاثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ضریب P/E مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.بدین منظور از اطلاعات مربوط به قیمتها و سودهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سالهای 1371 و 1382 استفاده شده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که ضریب‌ P/E شرکتها با متغیرهای اقتصادی رابطه قوی داشته و تحت تاثیر افزایش یا کاهش‌ متغیرهای اقتصادی رابطه معنی‌داری دارد.علاوه بر آن یافته‌های پژوهش نشان‌ می‌دهد که ضریب P/E شرکتها تحت تاثیر شدید متغیرهای حسابداری می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"است که ضریب P/E تحت تأثیر عوامل و متغیرهای مختلفی می‌باشد. مؤید این امر می‌باشد که متغیرهای اقتصادی و تغییرات ایجاد شده در آنها دارای‌ رگرسیون رابطه بین ضریب P/E و سه متغیر نرخ رشد (g) ،نسبت سود تقسیمی‌ هدف او از انجام این پژوهش این بود که آیا ضریب سود در بازار سهام آمریکا قیمت‌های سهام در اواخر دهه 80 شده است توسط این پیش‌بینی‌ها مورد حمایت قرار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران،به این نتیجه دست یافت که بین عوامل‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قابل دستیابی بوده و اطلاعات آنها از داده‌های جمع‌آوری شده برای این تحقیق به صورت ترکیب زمانی-مقطعی(شرکتها)می‌باشند. 1-در بورس اوراق بهادار تهران ضریب P/E شرکتها با متغیرهای اقتصادی رابطه‌ 2-در بورس اوراق بهادار تهران ضریب P/E شرکتها نسبت به تغییر نرخ تورم‌ 3-در بورس اوراق بهادار تهران ضریب P/E شرکتها تحت تأثیر افزایش یا کاهش‌ 5-در بورس اوراق بهادار تهران ضریب P/E شرکتها تحت تأثیر شدید متغیرهای‌ 6-در بورس اوراق بهادار تهران ضریب P/E شرکتها نسبت به سود هر سهم سال‌ 7-در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه‌گذاران نسبت به اندوخته نمودن سود 8-در بورس اوراق بهادار تهران ضریب P/E شرکتها نسبت به اجزای مختلف‌ 9-در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه‌گذاران نسبت به رشد سود شرکتها حسابداری به کار گرفته شده را که می‌تواند EPS آنها را تحت تأثیر قرار دهد،به دقت 9-سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود باید توجه نمایند که ضریب‌ عموما به سودهای آتی اتکاء می‌نمایند بورس اوراق بهادار تهران باید در گردآوری اطلاعات مربوط به توان سودآوری(آتی)شرکتها و ارائه ضرایب P/E براساس‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.