Skip to main content
فهرست مقالات

نظام سلامت الکترونیک در ایران (موانع و چالش ها)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (16 صفحه - از 43 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : سلامت الکترونیک، نظام سلامت الکترونیک در ایران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری اطلاعات، مانع استقرار نظام سلامت الکترونیک، پزشکی، جامعه خبرگان سلامت الکترونیک، مدیریت فناوری اطلاعات، امر توسعه نظام سلامت الکترونیک، حوزه سلامت

در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی-پیمایشی،کاوش در منابع‌ کتابخانه‌ای و کسب نظر صاحبنظران و متخصصان حوزه انفورماتیک پزشکی؛موانع‌ و چالش‌های پیش‌روی شکل‌گیری نظام سلامت الکترونیک در ایران مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد.سعی شده است تا با کالبدشکافی و شناخت آناتومی سلامت‌ الکترونیک،اصول و مبانی آن برای پژوهشگران و ذینغعان گسترده حوزه سلامت، شفاف و ملموس‌تر گردد و باعث ایجاد هم‌افزایی و همفکری بیشتر،جهت تسریع و تسهیل در امر توسعه نظام سلامت الکترونیک در ایران شود.جهت حصول این امر، براساس نتایج مصاحبه با متخصصان و خبرگان مربوطه و همچنین مطالعه مقاله‌ها و اسناد موجود،پنج فرضیه طراحی شد.باتوجه به نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه‌ در یک نمونه 25 نفره از جامعه خبرگان سلامت الکترونیک و تحلیل آماری آنها؛ عوامل‌"فرهنگی-اجتماعی‌"،"مالی-اقتصادی‌"،"فنی-تکنولوژیکی‌"،"مدیریتی- فرایندی‌"و"حقوقی-قانونی‌"به‌عنوان موانع بالقوه شکل‌گیری سلامت الکترونیک‌ در ایران مورد شناسایی و پس از آزمون،مورد تأیید قرار گرفتند.

خلاصه ماشینی:

"در حوزه بهداشت و درمان یا سلامت‌ نیز اگرچه موضوع استفاده از تجهیزات رایانه‌ای و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی‌ در بیمارستان‌ها دارای سابقه نسبتا طولانی است،ولی اطلاعات و مستندات موجود نشان از آن دارد که نگاه سازمان‌های متولی کشورهای پیشرفته جهان نیز به تازگی‌ (در کمتر از هفت سال گذشته)به سلامت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت خدمات تندرستی معطوف شده است( Davis,2002 ). جداول شماره 2،3،4،5 و 6 چگونگی تقسیم متغیرهای‌ مستقل اصلی به متغیرهای فرعی یا ملاک‌ها را نشان می‌دهد: جدول 2-عوامل فرعی متغیر مستقل فرهنگی-اجتماعی (تصویرتصویر) جدول 3-عوامل فرعی متغیر مستقل مالی-اقتصادی (تصویرتصویر) جدول 4-عوامل فرعی متغیر مستقل فنی-تکنولوژیک (تصویرتصویر) جدول 5-عوامل فرعی متغیر مستقل مدیریتی-فرآیندی (تصویرتصویر) جدول 6-عوامل فرعی متغیر مستقل حقوقی-قانونی (تصویرتصویر) باتوجه به نمونه انتخاب شده(25 نفر از جامعه کارشناسان،صاحبنظران و اساتید آشنا با موضوع و دست‌اندرکاران استقرار سلامت الکترونیک در ایران)و فرضیه‌های این پژوهش،پرسشنامه‌ای شامل 40 سوال نگرشی و تعدادی پرسش‌ جمعیت‌شناختی جهت تحلیل و آزمون فرضیه‌ای،طراحی و در بین اعضای نمونه‌ توزیع گردید. براساس یافته‌های تحقیق،نتایج مصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان مقوله فناوری و اطلاعات در حوزه سلامت و راهکارهای ارایه شده در این زمینه،پیشنهادهایی برای‌ استقرار و توسعه نظام سلامت الکترونیک در ایران ارائه می‌شود: 1-ایجاد نهادی با ثبات و دارای پشتیبانی قانونی و مالی کافی برای راهبری نظام‌ سلامت الکترونیک در ایران 2-تقویت بنیه فنی و بسترهای سخت‌افزاری و شبکه‌ای مراکز ارایه خدمات بهداشتی‌ و درمانی."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.