Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 103 تا 116)

کلیدواژه ها :

ایران ،توسعه اقتصادی ،مدل اقتصادسنجی ،ساختار اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : آزمون رابطه میان رشد اقتصادی ، رشد اقتصادی ، رشد اقتصادی و ساختار مالی ، ساختار مالی ، بانک ، آزمون ، آزمون ، پایه ، تأثیر ساختار مالی بر رشد ، میان ساختار مالی کشور

لوین(2002)،بک و لوین(2002)،در تضاد است،که به نظر می‌رسد می‌تواند ناشی از روش و روش‌شناسی تحقیق باشد.اما نتایج برخی دیگر از تحقیقات،مورد تأیید است.برپایه نتایج این‌ تحقیق می‌توان گفت،ساختار مالی بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذار بوده است.از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی،بررسی تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی‌ است.به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تاکنون اجماع نظری درباره تأثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است. در این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مرسوم،رابطه میان ساختار مالی و رشد اقتصادی ایران در دوره 1370-1384مورد آزمون قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که‌ رابطهء آماری معناداری میان ساختار مالی کشور و تولید وجود دارد؛به بیان دیگر ساختار مالی،اثر معنی داری بر سطح تولید داشت.نتایج بدست آمده در این تحقیق،با نتایج حاصل از مطالعات

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مرسوم،رابطه میان ساختار مالی و رشد اقتصادی ایران در دوره 0731-4831مورد آزمون قرار گرفت. در این میان،مطالعاتی که نظامهای مالی آمریکا و انگلستان را به عنوان پایه سهام و ژاپن و آلمان را پایه بانک فرض می‌نماید(هوشی و دیگران 1991، مورک و ناکامورا 9991،وینشتاین و یافه 8991،ارستیس و دیگران 10023)،درصدد هستند (به تصویر صفحه مراجعه شود) که نشان دهند ساختار مالی در رشد اقتصادی اهمیت دارد؛اما ای انتقاد به یافته‌های آنها وارد است که از نظر تاریخی این کشورها از نرخ رشدهای مشابهی برخوردار بوده‌اند. نتایج بدست آمده از تحقیقات محققانی مانند(دمیرگوک-کانت ولوین 6991،لوین‌ 2002 و 3002،بک و لوین،2002)2دلالت بر عدم تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی دارد؛ بگونه‌ای که براساس یافته‌های این مطالعات هیچکدام از نظام‌های مالی پایه بانک و پایه سهام‌ بر رشد اقتصادی اثرگذار نیست. a,bhide,"the hidden cost of stock market liquidity",joumal of financial econom ics 34(1),(1993),pp. باوجود این،لوین و زوراس(8991)1،با استفاده از رگرسیون مقطعی تعدادی از کشورها در دوره 3991-6791،دریافتند که نظام پایه-سهام نسبت به پایه-بانک،خدمات‌ مختلفی ارائه می‌کند،نظام پایه-سهام رشد اقتصادی را با تسهیل نقدینگی،ترغیب می‌کند؛ زیرا نقدینگی سبب می‌شود که سرمایه‌گذاری از ریسک کمتری برخوردار شود و بدین ترتیب‌ شرکتها و بنگاههای تولیدی بتوانند با شرایط آسانتری به منابع مالی دسترسی یابند(آتج و جووانویک،3991،هریس 7991)2. شایان ذکر است که براساس آمار موجود کشور،نسبت ارزش جاری بازار سهام به میزان تسهیلات بانکی‌ (بانک‌های تجاری و تخصصی)به بخش غیردولتی،طی دورهء مورد بررسی،کمتر از یک بوده‌ که بیانگر آن است که نظام مالی کشور پایه بانک است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.