Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 157 تا 176)

کلیدواژه ها :

ارزیابی عملکرد ،ارزش افزوده اقتصادی‌ (EVA) ،ارزش افزوده بازار (MVA) ،روشهای سنجش عملکرد ،ROS ،ROI ،RI

کلید واژه های ماشینی : بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی ، جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها ، معیارهای مالی جهت ارزیابی عملکرد ، سنجش عملکرد ، کارکرد معیارهای مالی جهت ارزیابی ، ارزش ، ROI ، ارزش افزوده بازار ، ROS ، بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش

سنجش عملکرد در فرآیند تصمیم‌گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه مالی و اقتصادی است،ارزش افزوده اقتصادی بازار از معیارهای سنجش‌ عملکرد مدیریت است.بنابراین آزمون کارکرد معیارهای مالی جهت ارزیابی عملکرد بنگاهها نظیر ROI ، RI ، ROS ، EVA و MVA یک ضرورت بشمار می‌آید. مقاله حاضر،نتیجهء پژوهش علمی محقق است که با انتخاب صنعت نمونه از صنایع فعال و پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در یک دورهء زمانی پنج ساله-که اطلاعات آن در بورس موجود بوده است-صورت گرفت. مهمترین هدف مطالعه حاضر،ضمن تبیین تئوریک شاخصهای سنجش،عملکرد آزمون این‌ شاخصها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه و ارزیابی منطقی عملکرد بنگاهها برای اتخاذ تصمیم است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بین‌ EVA با متغیرهای مالی مورد مطالعه نظیر EPS ، P و ROI رابطه وجود دارد.همچنین وجود رابطه‌ MVA با ROI و ROS و RI نیز تأیید گردیده‌ است و نتایج مطالعه نشان می‌دهد که میزان رابطه‌ EVA با متغیرها در مقایسه با MVA با متغیرها بیشتر است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بین‌ EVA با متغیرهای مالی مورد مطالعه نظیر EPS ، P و است و نتایج مطالعه نشان می‌دهد که میزان رابطه‌ EVA با متغیرها در مقایسه با MVA با متغیرها دارد و ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی نیز نیازمند شناخت معیارها و شاخصها است که در (MVA) 6سالها است که وجود داشته و در سنجش عملکرد اقتصادی نیز کارکرد بالایی دارد متغیرها و مقایسهء آن با دیگر روشهای سنجش عملکرد نظیر MVA و ROI و ROS و RI 3. آیا از EVA و MVA می‌توان جهت سنجش عملکرد اقتصادی استفاده نمود؟ادبیات و مبانی نظری تحقیق عملکرد مبتنی بر ارزش نظیر EVA و MVA را شناسایی کرده و بکار گرفت. ارزش‌افزوده اقتصادی‌ (EVA) به عنوان معیار مالی سنجش عملکرد،مبتنی بر ارزش‌ -«شیدا مهرزاده»3با بررسی ارتباط بین‌ EVA و متغیرهای مالی در بورس تهران به‌ این نتیجه رسید که ارتباط EVA با EPS و P و ROI تأیید و با P/E ، DPS و ROS و (ROI/ROS/RI/EVA) و ارزش‌افزوده بازار (MVA) در شرکتهای پذیرفته‌شده‌ شیدا مهرزاده،«تحقیق پیرامون ارتباط ارزش‌افزوده اقتصادی با متغیرهای مالی شرکتهای بورس تهران»،دانشگاه آزاد و به لحاظ موضوعی نیز بررسی کارکرد EVA و MVA جهت سنجش عملکرد اقتصادی‌ با MVA با متغیرهای مورد مطالعه کمی بیشتر است و فرضیه سوم تحقیق تأیید 2. جهت سنجش عملکرد اقتصادی مبتنی بر EVA به‌ EPS ، P و ROI توجه شود. 3. جهت سنجش عملکرد اقتصادی مبتنی بر MVA به‌ ROI ، ROS و RI توجه‌ «تحقیق پیرامون ارتباط بین ارزش‌افزوده اقتصادی و متغیرهای مالی نظیر EPS و P/E و..."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.