Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1340 - 1381)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 177 تا 196)

کلیدواژه ها :

ایران ،قیمت ،نرخ ارز ،آزمون والد ،تولید ،فیلتر هودریک-پرسکات ،مدل‌ اقتصادسنجی

کلید واژه های ماشینی : اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز، نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز بر تولید، نرخ ارز بر تولید واقعی، قیمت، بررسی اثرات شوک‌های نرخ ارز، شوک‌های پیش‌بینی‌شده نرخ ارز، شوک‌های منفی نرخ ارز، شوک‌های مثبت نرخ ارز، شوک‌های پیش‌بینی‌نشده نرخ ارز

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران است.طبق نظریه نیوکینزین‌ها،اثرات شوک‌ها بر روی متغیرهای کلان اقتصادی به صورت‌ نامتقارن می‌باشد،در حالی که دیدگاه نیوکلاسیک‌ها این فرضیه را رد می‌کند.برای بررسی اثرات‌ شوک‌های نرخ ارز،در مرحله اول؛با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات،شوک‌ها را به صورت‌ شوک‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده نرخ ارز نیز،شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه‌ می‌کنیم و در مرحلهء بعد آنها را بر روی تولید واقعی و قیمت،رگرس می‌نماییم. نتایج برآورد،حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت است و شوک‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمتها تأثیر می‌گذارد؛بطوری که شوک‌های پیش‌بینی‌شده نرخ ارز بیشتر از شوک‌های پیش‌ بینی‌نشدهء آن،تولید واقعی را دچار نوسان می‌کند.در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق‌ دارد.همچنین نتایج این مطالعه در مورد اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر روی تولید واقعی‌ و قیمت به این واقعیت منتهی می‌شود که شوک‌های منفی نرخ ارز،تولید واقعی را بیشتر از شوک‌های مثبت آن تحت تأثیر قرار می‌دهد؛در حالی که شوک‌های مثبت نرخ ارز روی قیمت‌ بیشتر،تأثیرگذار است.

خلاصه ماشینی:

"هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در نتایج برآورد،حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت است و شوک‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و همچنین نتایج این مطالعه در مورد اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر روی تولید واقعی‌ اثرات متقارن و یا نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت در اقتصاد ایران است. این تحقیق اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید و قیمت،با استفاده از داده‌های مقطعی برای‌ پدرام(7731)به این نتیجه رسیده است که شوک‌های مثبت نرخ ارز موجب می‌شود برای شوک‌های منفی نرخ ارز نیز عکس این حالت صادق است. توضیحات،می‌توان الگوی آزمون عدم تقارن اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر تولید استفاده از ضریب آن می‌توان گفت که اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز متقارن است یا نه؟با استفاده از ضرایب هم می‌توان اندازه تأثیر شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز را تشخیص‌ اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر تولید واقعی نتایج زیر فرضیه عدم تقارن شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر تولید واقعی را نشان‌ شوک‌های منفی نرخ ارز؛یعنی افزایش ارزش پول داخلی،تولید را بیشتر تحت تأثیر قرار منفی نرخ ارز یا افزایش ارزش پول ملی بر تولید واقعی بیشتر است. 2. اثرات شوک‌های ارزی مثبت و منفی نرخ ارز بر تولید حقیقی و قیمت،نامتقارن‌ «بررسی تأثیر کاهش نرخ ارز واقعی بر سطح تولید در ایران طی سالهای 8531-5731»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.