Skip to main content
فهرست مقالات

پیشینه و آینده زبان فارسی در شبه قاره هند

(3 صفحه - از 38 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : هند ، زبان فارسی ، زبان فارسی در شبه‌قاره هند ، شعر ، زبان و ادب فارسی ، اسلامی ، فرهنگ ، مدرسه ، تدریس ، رواج زبان و ادب فارسی

خلاصه ماشینی:

"مهاجرت دانشمندان و هنرمندان ایرانی به دیار هند که ازقرن پنجم و پیش از روزگار ابوریجان بیرونی آغازگردیده بود،سبب رواج زبان فارسی و فرهنگ ایرانی واسلامی در خطۀ هندوستان شد و این مهاجرتهای فردی وگروهی با حمله مغولان به ایران و کشتار بی‌رحمانه وجنگ و خونریزیهای آنان و ویرانی مراکز علمی مانندنظامیه‌ها و خانقاهها و مساجد و غیره فزونی گرفت وفتنه‌ها و آشوبگریها و ویرانگریهای مغولان بسیاری از علماو مشایخ صوفیه و شعرا و نویسندگان و دیگر هنرمندان وگروههای جامعه آن روزگار ایران را رهسپار هند گردانیدو باعث شد تا زبان و ادب پارسی در سده‌های هفتم وهشتم در خطۀ هند رواج کامل یابد. زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در قرن هشتم درسراسر هند پهناور از دهلی تا بنگال گسترش کم سابقه‌اییافت تا آنجا که گفته‌اند پادشاه ادب دوست هندغیاث الدین محمد شاه(752-725)که از سلاطینتغلقیۀ دهلی(10)و همدورۀ حافظ بود و در زبان و ادب فارسی محققی نامدار به شمار می‌رفت،از حافظ دعوتکرد تا به هند برود و قراینی(11)هم برای این سفر دردیوان حافظ وجود دارد که البته آرزوی حافظ در اینسفر تحقق نیافت و گفته‌اند او به عزم سفر هند تا کناردریا هم رفت ولی از تلاطم امواج ترسید،(12)وبازگشت."

صفحه: از 38 تا 40