Skip to main content
فهرست مقالات

عفریته و افلاطون، شرحی بر مثنوی تبارنامه ی انسان استاد معلم

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : معلم، شاعر، شعر، مثنوی، حیرت، آدم، سیاسی، غار، انسان، غرب

خلاصه ماشینی:

"معلم‌هم در »نی‌انبان مشرک« همین را می‌گوید،که فلسفه هم زیر مجموعه‌ایست از شعر:اینها ظرافت است، ظریفان شما که‌اید؟ 3 - ادامه مثنوی این است: سلطان غلامباره‌تر از زمره شماست افسانه شیره‌ای‌ست که در خمره شماست به گمانم روی سخن او با روشنفکران است‌و لیبرالیسم‌های ذاتا لائیک ومیتولوژیست‌ها و اتیمولوژیست‌هایی)اسطوره شناسها و زبانشناس‌ها را عرض‌می‌کنم - که یعنی ما هم بلدیم!( که با توجه‌به حرفهای حضرت میرچا ایلیاده و یونگ وروانشناسان چیزهایی می‌گویند که ما سردر نمی‌آوریم و معلم را عصبانی کرده.... طوفان بویناک هلاک از ستیغ درد خون می‌چکد به باره چو باران ز میغ درد اینکه می‌گوید میغ درد - یعنی ابر درد -شاید به این اعتبار است که درد هم مثل ابرجای مشخصی دارد اما محدوده معینی‌ندارد )اگر دندان درد کشیده باشید بهترمتوجه عرایضم می‌شوید(. )اما مثل اینکه‌نمی‌توانم!( 10 - تمام مثنوی مورد نظر ما )یا شایدخیلی از اشعار دیگر معلم( خلاصه می‌شوددر این بیت که: سوگند می‌خورم که خدا نیست در زمین غیر از شما و رنج شما نیست در زمین »خدا نیست در زمین« یعنی انسان‌شناسی‌معلم )خلیفة الهی انسان( و در عین حال‌توجیه تفکر فلسفی )و اومانیسمی(، توجیه‌تکنولوژی، اشاره به رنج همیشگی و»پرومته‌وار« او، و انتقاد از اینها. »معلم« جامعه بدون طبقه را قبول ندارد و به‌نوعی از اشرافیت‌گری معتقد است )البته‌اشرافیت شریف، حکیم، عارف، یا چیزی ازاین دست( اگر کسی گفت، نه، می‌گویم اصلااگر حرف ایشان این نیست، بنده به این‌مسئله اعتقاد دارم و برای گفتن بعضی ازحرفهایم بعضی از ابیات معلم را بهانه‌کرده‌ام."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.