Skip to main content
فهرست مقالات

هر کسی را سیرتی بنهاده ایم...

مصاحبه شونده:

(4 صفحه - از 12 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : عرفان، فلک، اسفار، منظومه، محدد الجهات، جعل، زمین، برهان، فلک مجسم، اعیان

خلاصه ماشینی:

"من آنجا در«منظومه»حرفی با جناب حاجی دارم‌ و آن این است که سرکار علی که در شرح اسماء آن‌ نکته بسیار بلند را درباره جاذبیت زمین توجه داشتید و ؟؟فرمودید،چه شده که درباره«محدد الجهات‌ منظومه»به همان رسم فلسفه رایج بحث کردید،چرا آن‌ مطلب را اینجا نیاوردید؟ در اینجا با آقایانی که در«محدد الجهات»بحث‌ می‌کنند سخنی دارم. مطلب دیگری که باید به ایشان بگوییم این است که آن‌ جناب در فلکیات منظومه مطابق هیئت مجسمه فلک‌ مجسم خوب بحث کرده؛هیچ حرفی نیست،معلوم‌ است که هیئت خوانده بود. شواهد بی‌شماری در این باره آورده‌اند حتی از«مجسطی» بطلمیوس-که شهرت می‌دهند به بطلمیوس-خود بطلمیوس در«مجسطی»تصریح کرد که ما می‌گوییم‌ فلک یعنی مدار کواکب،یا جناب شیخ الرئیس در طبیعیات«شفا»که نقل اقوال و آراء قدما می‌کند می‌گوید:طایفه‌ای از قدما می‌گفتند که این کواکب در فضا در گردش و حرکتند،مانند ماهی که در آب در گردش است. با فرمایشهایی که اینجا در بحث علم دارد با ؟؟ شگفتی است که چرا باید این گفته را عنوان کند،زیرا به نظر من اصطلاح حقایق را باید حفظ کرد: «هر کسی را اصطلاحی داده‌ایم‌ هر کسی را سیرتی بنهاده‌ایم هندیان را اصطلاح هند مدح‌ سندیان را اصطلاح سند مدح» حضرت اهل عرفان درباره صور علمیه اشیاء می‌گویند:این صور تا از علم به عین نیامده،اعیان به‌ علم و به خارج که آمد،می‌گویند اعیان. صدر المتألهین آنقدر در این باره در جای جای و بندبند«اسفار»بحث کرده که سرانجام ما را وادار کرده‌ است رساله‌ای با عنوان«قرآن و عرفان و برهان از هم‌ جدایی ندارند»بنویسیم و این‌ رساله-الحمد الله ربی العالمین-به طبع رسیده و به‌ عنوان کتاب سال دانشگاه شناخته‌ شده است."

صفحه:
از 12 تا 15