Skip to main content
فهرست مقالات

ارایه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دوره راهنمایی، بر اساس داده ها و نتایج مطالعه تیمز 99 (TIMSS-S)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 133 تا 152)

کلیدواژه ها :

عملکرد تحصیلی ،مدل رگرسیونی ،متغیرهای آموزشی ،دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ،درس علوم ،مطالعه تیمز - آر

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی، دانش‌آموزان، مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی، درس علوم دانش‌آموزان دوره راهنمایی، متغیر، پیشرفت تحصیلی در درس علوم، معلم، TIMSS، پیش‌بینی متغیر ملاک، کل واریانس عملکرد علوم دانش‌آموزان

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی متغیرهای آموزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی در درس علوم (بر اساس داده ها و نتایج مطالعه تیمز - آر)، و ارایه الگوی مناسب رگرسیونی، جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی آنان صورت گرفت. به همین منظور، کل 5301 نفر دانش آموز پایه سوم راهنمایی شرکت کننده در مطالعه تیمز - آر، که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین متغیرهای آموزشی که داده های مربوط به آن ها در مطالعه تیمز - آر جمع آوری شده بود، 9 متغیر از طریق روش غیر آزمایشی با طرح تحقیق همبستگی و با استفاده از روش های آماری، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که همه متغیرهای آموزشی وارد شده در تحقیق، دارای ضریب همبستگی معناداری (در سطح (p<0.01 با متغیر ملاک بودند. همچنین، مدل رگرسیونی جهت پیش بینی متغیر ملاک (پیشرفت تحصیلی) بر اساس متغیرهای آموزشی وارد شده در تحقیق ارایه گردید که از 9 متغیر آموزشی، 8 متغیر در پیش بینی متغیر ملاک نقش داشته و در مجموع، 16.3 درصد از تغییرات، متغیر ملاک را تبیین می کردند و بقیه تغییرات متغیر ملاک (83.7 درصد)، توسط متغیرهای دیگر (متغیرهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، و بعضی از متغیرهای آموزشی و...) که محقق آن ها را در نظر نگرفته و وارد مدل نشده اند تبیین می گردد.

خلاصه ماشینی:

"سومین مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم که به‌ اختصار تمیز( TIMSS )1نامیده می‌شود،بزرگ‌ترین،جامع‌ترین و با دقت‌ترین‌ مطالعه تطبیقی است که توسط انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی( IEA )2 و با هدف اندازه‌گیری میزان موفقیت دانش‌آموزان در یادگیری دروس ریاضی و علوم‌ و همچنین،شناخت و ارزشیابی عوامل موثر بر موفقیت دانش‌آموزان در یادگیری‌ دروس ریاضی و علوم،در سال تحصیلی 47-3731(59-4991 میلادی)،با شرکت 14 کشور جهان در پنج پایه مختلف و بر روی حدود 005/000 دانش‌آموز رده‌های سنی‌ 9،31 و 81 سال انجام پذیرفت(کیامنش،6731؛گویا،67-5731،در سراسر جهان منتشر شد،در بسیاری از کشورها مبنای اتخاذ سیاست‌های جدید آموزشی و اعمال اصلاحات و تغییرات لازم در ابعاد مختلف بوده است. ضرایب مدل پیش‌بینی متغیر ملاک،براساس متغیرهای پیش‌بین آموزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 4،مقادیر ضرایب استاندارد نشده( B )،برای متغیرهای مختلف آموزشی‌ از 5/01-تا 0/967 در نوسان است،که بیشترین میزان پیش‌بینی متغیر ملاک مربوط به‌ متغیر«میزان زمان اختصاص‌یافته توسط معلم به فعالیت‌های مرتبط با صلاحیت‌ حرفه معلمی»،با مقدار 0/967 و کمترین میزان آن مربوط به متغیر«تعداد دانش‌آموزان‌ در کلاس»،با مقدار 5/01-است و در نهایت،با استفاده از مقادیر B ها،معادله‌ رگرسیونی جهت پیش‌بینی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم‌ راهنمایی در درس علوم،براساس داده‌ها و نتایج مطالعه تیمز-آر به صورت زیر است: ؟؟؟ -پیشرفت تحصیلی ؟؟؟ بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پژوهش نشان داد که همه 9 متغیر پیش‌بین وارد شده در تحقیق،با متغیر پیشرفت تحصیلی رابطه دارند،و متغیرهای سطح تحصیلات معلم،سابقه تدریس،سن‌ معلم،میزان همیاری و تبادل‌نظر میان معلمان علوم،میزان زمان اختصاص یافته توسط معلم به فعالیت‌های مرتبط با صلاحیت حرفه معلمی،نوع و میزان استفاده معلم از تکلیف شب و میزان استفاده از روش‌ها و راهبردهای مختلف تدریس،با متغیر پیشرفت تحصیلی رابطه مثبتی دارند و با افزایش میزان این متغیرها،پیشرفت تحصیلی‌ دانش‌آموزان نیز افزایش می‌یابد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.