Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد الگوی پویای داده - ستانده در برنامه ریزی اقتصادی ایران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 21 تا 38)

به‌ رغم‌ نبود آمار و اطلاعات‌ مورد نیاز برای‌ تدوین‌ جدول‌ ضریبهای‌ سرمایه‌بین‌بخشی‌، بسیاری‌ از کشورها از مدل‌ پویای‌ لئونتیف‌ در برنامه‌ریزی‌ بهره‌ می‌گیرند. هرچندپژوهشگران‌، تدوین‌ جدول‌ ضریبهای‌ سرمایه‌ بین‌ بخشی‌ و همچنین‌ کاربرد مدل‌ پویای‌لئونتیف‌ را برای‌ اقتصاد ایران‌ پیشنهاد کرده‌اند، ولی‌ تاکنون‌ در این‌ مورد، هیچ‌گونه‌ کاری‌ صورت‌نگرفته‌ است‌. این‌ مقاله‌ برمحور همین‌ موضوع‌ می‌چرخد و می‌کوشد که‌ به‌ طور اجمالی‌ فرایندمحاسبه‌ جدول‌ ضریبهای‌ سرمایه‌ بین‌ بخشی‌ را برای‌ اقتصاد ایران‌ در سال‌ 1353 در راستای‌فراخور جدول‌ تجمعی‌ داده‌ - ستانده‌ سال‌ 1353 ارائه‌ نماید. افزون‌ برآن‌، کاربرد تجربی‌ چنین‌مدلی‌ را به‌ ازای‌ نرخهای‌ رشد هدفدار متغیرهای‌ برونزای‌ تقاضای‌ نهایی‌ همراه‌ با تعیین‌ نرخ‌ رشدمتوازن‌ مدل‌ فون‌ نیومن‌ برای‌ اقتصاد ایران‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌دهد. مشاهدات‌ تجربی‌ مربوط به‌ نرخ‌های‌ رشد هدفدار برای‌ دوره‌ 1357-1353 در قالب‌ مدل‌پویای‌ لئونتیف‌،نه‌ فقط ضرورت‌ به‌ کارگیری‌ ذخایر ارزی‌ موجود، واردات‌ رقابتی‌ و عرضه‌داخلی‌ کشور با سناریوهای‌ مختلف‌ واردات‌ برای‌ سالهای‌ مذکور را تبیین‌ می‌نماید، بلکه‌همچنین‌ بر مازاد ارز خارجی‌ برای‌ سال‌ 1353 نیز اشاره‌ دارد. بنابراین‌، مشاهدات‌ تجربی‌،زمینه‌ای‌ را به‌ وجود آورده‌ که‌ منجر به‌ محاسبه‌ نرخ‌ رشد فون‌ نیومن‌ همراه‌ با راهبردهای‌ سیاستی‌برای‌ سال‌ مذکور شده‌ است‌.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.