Skip to main content
فهرست مقالات

اهمیت بخشهای اصلی اقتصادی ایران از نظر ایجاد ارزش افزوده با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1367

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 29 تا 38)

هدف‌ این‌ مقاله‌، بررسی‌ اهمیت‌ بخشهای‌ اصلی‌ اقتصادی‌ ایران‌ از نظر ایجاد ارزش‌افزوده‌ در سال‌ 1367 است‌. به‌ علت‌ وجود وابستگیهای‌ متقابل‌ بین‌ بخشهای‌ اقتصادی‌، اهمیت‌اقتصادی‌ یک‌ بخش‌ فقط به‌ سهم‌ آن‌ بخش‌ در کل‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ مربوط نمی‌شود. به‌بیان‌ دیگر، نبود یک‌ بخش‌، محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ را به‌ اندازه‌ ارزش‌ افزوده‌ آن‌ بخش‌ کاهش‌نخواهد داد، بلکه‌ به‌ سبب‌ وجود ارتباطات‌ و پیوندهای‌ متقابل‌ بین‌ بخشهای‌ اقتصادی‌، ممکن‌است‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌ دیگر نیز به‌ طور محسوسی‌ کاهش‌ یابد. بنابراین‌، اهمیت‌ ومعنادار بودن‌ اقتصادی‌ یک‌ بخش‌ نشان‌ می‌دهد که‌ وجود یک‌ بخش‌ چقدر ارزش‌ افزوده‌ را درخود بخش‌ یا بخشهای‌ دیگر ایجاد می‌کند. در این‌ مقاله‌، آخرین‌ جدول‌ داده‌-ستانده‌ موجود(1367) ابتدا به‌ چهار بخش‌ اصلی‌ کشاورزی‌، نفت‌ و گاز، صنایع‌ و خدمات‌ تجمیع‌ کرده‌ایم‌ وسپس‌ با استفاده‌ از جدولهای‌ داده‌ - ستانده‌ مزبور، اهمیت‌ هر بخش‌ از نظر ایجاد ارزش‌ افزوده‌ دریکایک‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ اندازه‌گیری‌ نموده‌ایم‌. نتایج‌ تجربی‌ به‌ دست‌ آمده‌، نشانگر این‌ است‌ که‌اگر چه‌ دو بخش‌ کشاورزی‌ و صنایع‌ در سال‌ 1367 سهم‌ مساوی‌ در محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌داشته‌اند، به‌ علت‌ اینکه‌ ارتباطات‌ متقابل‌ بین‌ بخش‌ صنایع‌ و معادن‌ با دیگر بخشها، در مقایسه‌ بابخش‌ کشاورزی‌، بیشتر است‌، عملا بخش‌ صنایع‌، سهم‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ بخش‌ کشاورزی‌ درافزایش‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ دارد. به‌ سخن‌ دیگر، فعالیت‌ اقتصادی‌ در بخش‌ صنایع‌، تولیدکل‌ را در دیگر بخشها بیشتر از بخش‌ کشاورزی‌ تحریک‌ می‌کند. از یافته‌های‌ دیگر این‌ مقاله‌، این‌است‌ که‌ بخش‌ خدمات‌ بیشتر از بخشهای‌ دیگر از انبساط فعالیت‌ (در بخشهای‌ دیگر) سودمی‌برد. یعنی‌ اگر فرض‌ کنیم‌ که‌ بخش‌ کشاورزی‌ یا صنایع‌ یا نفت‌ و گاز در اقتصاد وجود نداشته‌باشند، بیشترین‌ ضربه‌ (کاهش‌ تولید) در مقایسه‌ با بخشهای‌ باقیمانده‌، به‌ بخش‌ خدمات‌ واردمی‌آید، و برعکس‌، اگر فعالیت‌ تولیدی‌ در بخشهای‌ دیگر افزایش‌ یابد، بیشترین‌ منفعت‌ را بخش‌خدمات‌، به‌ صورت‌ افزایش‌ تولید خواهد برد. نتیجه‌ دیگر اینکه‌ بخش‌ نفت‌ و گاز از نظر روابطمتقابل‌ بین‌ بخشی‌، کمترین‌ اثر را بر بخشهای‌ دیگر گذاشته‌ و کمترین‌ اثر را از آنها می‌پذیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.