Skip to main content
فهرست مقالات

مدلسازی رابطه بین تغییر سازمانی و رفتار کارکنان

نویسنده:

(14 صفحه - از 57 تا 70)

کلیدواژه ها :

فرهنگ ،مدل ،تغییر سازمانی ،رفتار کارکنان

کلید واژه های ماشینی : رفتار کارکنان، مدل، سازمانی، رفتار کارکنان و عوامل فرهنگ، تغییر، اعمال تغییرات، اجرای تغییر و رفتار کارکنان، اعمال تغییرات و رفتار کارکنان، تمایلات کارکنان موجب بهبود رفتار، تغییر سازمانی و رفتار

در حالیکه محیط رقابتی بالا و توسعه سریع تکنیکها و سیستمهای بهبود کیفیت موجب‌ ترغیب مدیران به اعمال تغییر سازمانی می‌گردد،آنان اینگونه تصور می‌نمایند که موفقیت و اثربخشی ایجاد تغییرات به رفتار کارکنان وابسته است.از پیشینه تحقیق چنین به نظر می‌رسد که ظاهرا تاکنون مطالعات مختصری در زمینه اثرات تغییر سازمانی و بویژه اثرات اعمال آن‌ بر رفتار کارکنان صورت پذیرفته است.در این مقاله مدلی پیشنهاد شده که در آن،عناصر موجود در رابطه بین تغییرات سازمانی و رفتار کارکنان با تاثیرات متقابل رفتار کارکنان و عوامل فرهنگ سازمانی تلفیق شده‌اند.تاکید اصلی مدل پیشنهاد آنست که اعمال تغییرات‌ نه‌تنها بر رفتار کارکنان بطور مستقیم اثرگذار است،بلکه اثرات غیر مستقیمی نیز از طریق‌ پیآمدهای شغلی(نظیر رضایت شغلی)و مباحث سازمانی(نظیر ارتباطات)در بر دارد.

خلاصه ماشینی:

"صفحات 75 تا 96مدلسازی رابطه بین تغییر سازمانی و رفتار کارکنان اعمال تغییرات در نظر کارکنان می‌تواند موجب تسهیل فعالیتهای تغییر سازمانی گردد (Eby در این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن،رابطه بین تغییر سازمانی و رفتار کارکنان‌ ,2001) و مدل ارتباط بین تغییر سازمانی و رفتار کارکنان می‌باشد که توسط شالک و 3)مشارکت کارکنانمدلسازی رابطه بین تغییرات سازمانی و رفتار کارکنان (فرآیند اجرای تغییر)می‌تواند اثرات متفاوتی بر روابط روحی و روانی کارکنان داشته باشد. تغییر در رابطه روحی و روانی پرسنل با سازمان بر تمایلات آنها اثرگذار است و در نتیجه،تغییر شد،،شالک و هکمارانش در سال 8991 مدلی را برای آزمون فرضیات مورد نظر ارائه نمودند که در شکل(1)نمایش داده شده است. شکل(1)-مدلی فرضی برای رابطه بین تغییر سازمانی و رفتار کارکنان‌ (Schalk et al. و همکارانش،هیچ ارتباط مستقیمی بین نحوه اجرای تغییرات و رفتار کارکنان وجود ندارد. ,2001;Shahin,2003)PCOC ارائه یک مدل با رابطه چندجانبه بین تغییر سازمانی و رفتار کارکنان در واقع این عنصر مبنای برای ارتباط بین اعمال تغییرات و جنبه‌های‌ همانگونه که مشخص است،اجرای تغییرات می‌تواند تاثیر غیر مستقیمی بر مشتریان از طریق‌ فرهنگ سازمانی(یعنی از طریق رفتارها)داشته باشد. نیز می‌تواند اعمال تغییرات را بطور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار دهد. بین فرهنگ-دستآوردهای فردی کارکنان-اجرای تغییرات و همچنین از طریق رابطه بین‌ شکل(3)-یک مدل پیشنهادی برای ارتباط چندجانبه مابین اعمال تغییرات،رفتار کارکنان و در این مقاله مدل جدیدی ارائه گردید که بر طبق آن،رابطهء بین اجرای تغییر و رفتار پیاده‌سازی و اجرای مدل پیشنهادی را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دهند و اثرات منفی‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.