Skip to main content
فهرست مقالات

گزارش علمی: بررسی شیوه های مؤثر در نشر تفکر عاشورایی بین دانشجویان از دیدگاه اساتید حوزه و دانشگاه

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 357 تا 378)

کلید واژه های ماشینی : نشر تفکر عاشورایی ، دانشجویان ، اساتید ، نظرات اساتید مرد و زن ، خصوص تأثیر عوامل انگیزشی ، خصوص تأثیر عوامل سه‌گانه ، خصوص تأثیر عوامل ، قیام عاشورا ، اساتید مرد و زن حوزه ، تأثیر عوامل انگیزشی و فرهنگی

هدف از مقاله‌ی حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر نشر تفکر عاشورایی در بین دانشجویان از دیدگاه اساتید حوزه و دانشگاه است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را اعضاء هیأت علمی تمام وقت دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه‌ی چهار کشور و کلیه‌ی اساتید حوزه‌های علمیه شهر اصفهان تشکیل می‌دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از نظر اساتید حوزه و دانشگاه؛ بطور کلی عوامل آموزشی، انگیزشی و فرهنگی یا رشد، بر نشر تفکر عاشورایی بین دانشجویان مؤثر است. در خصوص تأثیر عوامل فرهنگی یاد شده، بین نظرات اساتید مرد و زن دانشگاه، در سطح 01/0 P تفاوت معنادار وجود دارد. در خصوص تأثیر عوامل انگیزشی و فرهنگ یاد شده درنشر تفکر عاشورایی، بین نظرات اساتید مرد و زن حوزه، در سطح تفاوت 05/0 P معنادار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"$$$ $$$ طبق اطلاعات جدول فوق، بیشترین درصد پاسخها در سطح زیاد و خیلی زیاد مربوط به گویه‌ی هفت (هدایت دانشجویان جهت کارهای تحقیقاتی پیرامون علل اتفاق واقعه‌ی عاشورا و آثاری که بر آن مترتب است) با 6/67% و کمترین درصد پاسخها در سطح زیاد و خیلی زیاد مربوط به گویه‌های دو (استفاده از فیلمهای آموزشی درخصوص تبیین قیام عاشورا برای دانشجویان درس معارف اسلامی) و شش (برگزاری کنفرانس‌ها و همایش عملی با موضوع امام حسین(ع) و دیدگاهها و ماههای محرم و صفر) با 3/51% می‌باشد. $$$ $$$ طبق اطلاعات جدول فوق، بیشترین درصد پاسخها در سطح زیاد و خیلی زیاد مربوط به گویه‌ی هشت (دعوت از شخصیت و روحانیون برجسته جهت سخنرانی) با 3/61% و کمترین درصد پاسخها در سطح زیاد و خیلی زیاد مربوط به گویه‌ی سیزده (تهیه نوارهای دیداری و شنیداری در خصوص واقعه‌ی عاشورا و امانت دادن آنها به دانشجویان) با 3/26% می‌باشد میانگین نمره‌ی پاسخگویان در خصوص گویه‌های مربوط به عوامل فرهنگی بین 975/2 تا 6/3 در نوسان بوده، بدین معنا که از نظر اساتید حوزه‌، عوامل فرهنگی یاد شده در نشر تفکر عاشورایی بین دانشجویان مؤثر است. نتایج جدول فوق نشان می‌دهد، t محاسبه شده در خصوص تأثیر عوامل آموزشی و انگیزشی از t بحرانی جدول در سطح 05/0 P بزرگتر بوده و این بدین معناست که بین نظرات اساتید در خصوص تأثیر عوامل یاد شده در نشر تفکر عاشورایی بین دانشجویان بر حسب محل تدریس (حوزه و دانشگاه)، تفاوت معنادار وجود دارد ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.