Skip to main content
فهرست مقالات

گزارش: تحلیل برخی از عوامل مؤثر بر اسلامی کردن دانشگاهها از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

گزارشگر:

ISC (24 صفحه - از 183 تا 206)

کلیدواژه ها :

دانشگاه ،دانشجو ،دانشگاه‌اسلامی ،ارزشهای اسلامی ،محتوای دروس

کلید واژه های ماشینی : دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، درصد دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم، تعداد درصد تعداد درصد مذکر، اسلامی، امکانات رفاهی خوابگاه، کلاسهای گروه معارف براساس جنسیت، دانشگاه، تفکیک کلاسها براساس جنسیت، خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

می‌دانیم که دانشگاهها در هر کشور، وضعیت آینده‌ی آن کشور را مشخص می‌نمایند؛ پس اگر دانشگاه صالح گردید، جامعه هم اصلاح می‌گردد؛ لذا در جامعه‌ای که عنوان آن اسلامی است وجود دانشگاه اسلامی هم الزامی است. در این راستا تحقیقی توصیفی با هدف تعیین بعضی از عوامل مؤثر بر اسلامی کردن دانشگاهها از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (ورودی سالهای 78-77 انجام گرفت)، جامعه و نمونه‌ی آماری این پژوهش، تعداد 323 نفر از دانشجویان بوده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها؛ پرسشنامه و روش نمونه‌گیری سرشماری بوده است. جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامه، از نظر اعضای شورای پژوهشی و کمیته‌ی پژوهش دانشگاه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از جداول یک بعدی استفاده گردید. نتایج نشان داد بیشترین تأثیر را متاهل بودن «2/34»، گروه معارف اسلامی «6/21»، حجاب اسلامی «2/18» درصد عالی و کمترین تأثیر را تفکیک کلاسها براساس جنسیت «2/45»، گزینش اخلاقی دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه «9/39»، تشکیل کلاسهای عقیدتی ـ مذهبی «5/38»، استفاده از روحانیون جهت تدریس در دانشگاه «7/33» درصد ضعیف داشته است. در معدل‌گیری‌ای که از متغیرها به عمل آمد: متغیرهای تأهل و سلامت فکری دانشجویان «15/3»، پوشش با مانتو و مقنعه «08/3»، دادن وام ازدواج «07/3»، گروه معارف «02/3» بالاترین امتیاز و امکانات رفاهی خوابگاه «93/1» و تفکیک کلاسها براساس جنسیت «95/1» پایین‌ترین امتیاز را کسب کردند. براساس نتایج به دست آمده مسؤولین دست‌اندرکار می‌باید به مسائل زیر توجه کنند: 1 ـ گسترش فعالیت‌ها در امر تأهل دانشجویان از طریق جشنهای ازدواج دانشجویی، دادن وام ازدواج، ایجاد مکانهایی جهت مشاوره در امر ازدواج، افزایش خوابگاههای متأهلین. 2 ـ برگزاری کارگاههای علمی ـ تخصصی جهت رفع شبهات اساتید گروه معارف و تغییر محتوای کتب معارف منطبق با نیازهای روز جامعه. 3 ـ اصلاح و بازنگری دستورالعمل تفکیک کلاسهای گروه معارف براساس جنسیت و استفاده از روحانیونی که کارگاههای روش تدریس را گذرانده و مسؤولیت اجرایی نداشته باشند توسط معاونت امور اساتید در قم. 4 ـ بالابردن امکانات رفاهی خوابگاه ـ بالاخص خوابگاه پسران ـ توسط مسؤولین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 5 ـ تخصصی نمودن فعالیتهای تشکلهای اسلامی بدلیل حذف فعالیتهای تکراری و شبیه به هم. از جهت جنسیت در متغیر رعایت حجاب اسلامی، گروه معارف و امکانات رفاهی خوابگاه افراد مؤنث تأثیر آنها را بیشتر از افراد مذکر دیده‌اند که امید است در پژوهش دیگری اختلاف این دیدگاهها مورد بررسی قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"58 7/19 95 4/32 82 9/27 58 7/19 30 جدول 14 ـ توزیع فراوانی و درصد دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مورد خوابگاه (برحسب امکانات رفاهی و فعالیتهای علمی ـ مذهبی در خوابگاهها) [ورودی 1378-1377] خوابگاه عالی خوب متوسط ضعیف جواب نداده تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد کانونهای‌علمی‌ـ فرهنگی‌درخوابگاه 44 2/18 58 06/24 59 4/24 80 1/33 82 برگزاری‌مراسم مذهبی‌درخوابگاه 41 8/16 80 7/32 61 25 62 4/25 79 برگزاری‌نماز جماعت‌درخوابگاه 59 5/24 82 1/34 58 1/24 41 08/17 83 شرکت‌دادن‌دانشجویان درنمازجمعه‌ودعای‌کمیل 43 06/18 73 6/30 39 3/16 83 8/34 85 امکانات‌رفاهی‌خوابگاه 30 1/12 41 6/16 59 9/23 116 1/47 77 جدول 15 ـ توزیع دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه در مورد عامل مؤثر بر اسلامی کردن دانشگاه به تفکیک عوامل معدل ضعیف متوسط خوب عالی ردیف 52/2 57 74 88 56 پوشش با چادر 8/30 17 47 125 105 مانتو و مقنعه 95/2 26 57 113 96 نقش تأهل در مسائل مذهبی 15/3 20 38 111 123 نقش تأهل در سلامت فکری 79/2 55 51 81 101 ایجاد کمیته‌های ازدواج 07/3 42 43 56 148 دادن وام ازدواج 95/1 146 57 61 36 تفکیک کلاسها 12/2 123 66 77 42 گزینش اخلاقی قبل از ورود 12/2 103 87 88 27 استفاده از روحانیون 72/2 39 60 154 53 توان علمی استاد 86/2 25 58 157 66 تسلط بر درس 93/2 29 48 144 85 حفظ شخصیت دانشجویان 02/3 25 37 151 94 رعایت شئون مدرسی 54/2 54 78 123 49 محتوای کتب معارف 81/2 33 58 142 68 رعایت نظم و مقررات آموزشی 34/2 76 77 90 42 کمیته‌ی انضباطی 32/2 82 90 80 50 ارائه‌ی مقالات دانشجویی 28/2 68 101 90 31 برگزاری میزگردها ادامه جدول 15 معدل ضعیف متوسط خوب عالی ردیف 32/2 64 104 104 28 ارائه‌ی نشریه و روزنامه‌ی دیواری 20/2 96 96 60 48 نمایش فیلمهای ویدئویی 50/2 77 73 74 78 برگزاری اردوهای علمی ـ فرهنگی 22/2 103 75 58 55 برگزاری اردوهای ورزشی 41/2 77 85 78 62 برگزاری نماز جماعت 07/2 122 74 61 42 تشکیل کلاسهای هنری 04/2 111 85 60 32 تشکیل کلاسهای عقیدتی ـ مذهبی 22/2 97 80 59 51 برگزاری همایش‌های علمی 29/2 80 104 53 56 نمایشگاه کتاب 52/2 58 82 95 58 بزرگداشت ایام ا..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.