Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر رزمایش های منطقه ای بسیج بر روحیه، انسجام و تخلیه هیجانی بسیجیان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : رزمایش، بسیجیان، هیجانی، روحیه، تأثیر رزمایش‌ها، انسجام، رزمایش‌های منطقه‌ای موجب افزایش انسجام، تخلیه، تخلیه هیجانی بسیجیان، رزمایش‌های منطقه‌ای بسیج

نات و مدیریت و جز آن و اثربخشی رزمایش‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"Caste یکدیگر بیشتر احساس راحتی و آرامش کنند»(ص 625) گرچه بر اثربخشی تجارب مشترک در روحیه و انسجام،اتفاق نظر وجود دارد،اما میزان اعتمادی که هریک از افراد به توانایی هم‌قطاران و فرماندهان خود دارند،و باور آنان به اینکه در جنگ و به هنگام نیاز از سوی آنان مورد حمایت قرار می‌گیرند، اهمیت بیشتری در انسجام و روحیه نیروها دارد. فرضیات با تأکیدات بر ادبیات موضوع و مرور پژوهش‌های صورت‌گرفته در حیطه‌ رزمایش‌ها می‌توان فرضیاتی به شرح زیر را فرمول‌بندی کرد: 1-رزمایش‌های منطقه‌ای بسیج موجب افزایش روحیهء شرکت‌کنندگان شده‌ است. نتایج حاصل در جدول زیر درج شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان گونه که ملاحظه می‌شود بین t محاسبه‌شده(2/83-t)و t استاندارد در سطح 0/10>P تفاوت آماری معناداری وجود دارد. 4-تأثیر رزمایش‌ها در انسجام خواهران و برادران بسیجی نتایج حاصل از مقایسه میزان انسجام خواهران و برادران بسیجی شرکت‌کننده در رزمایشهای منطقه‌ای در جدول زیر درج شده‌اند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان گونه که جدول بالا نشان می‌دهد بین t محاسبه‌شده(1/89-t)و t استاندارد در سطح 0/50 تفاوت آماری معناداری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان گونه که جدول بالا نشان می‌دهد میزان تأثیر رزمایش بر تخلیهء هیجانی‌ خواهران بسیجی بیش از برادران بسیجی است. 8-رابطهء تأثیر رزمایش با سلامت روانی و شجاعت اجتماعی برای آزمون این فرضیه که بین میزان سلامت روانی و شجاعت اجتماعی‌ شرکت‌کنندگان رزمایش با تأثیر رزمایش بر آنان(در سه مؤلفهء روحیه و انسجام و تخلیهء هیجانی)از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.