Skip to main content
فهرست مقالات

نقش عوامل روانشناختی در اختلال های کنشی جنسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 4 تا 11)

کلیدواژه ها :

آموزش ،آگاهی ،عوامل روانی ،عوامل روانشناختی ،جنسی ،اختلال های کنشی جنسی

کلید واژه های ماشینی : جنسی ، اختلال‌های کنشی جنسی ، نقش عوامل روانشناختی در اختلال‌های ، عوامل روانشناختی ، اطلاعات ، ایجاد اختلال‌های کنشی جنسی ، عوامل ، درمان ، عوامل روانشناختی اختلال‌های کنشی ، پرسش‌نامه سنجش عوامل روانشناختی اختلال‌های

هدف: در پژوهش حاضر عوامل روانشناختی تاثیرگذار در اختلال های کنشی جنسی مورد بررسی قرار گرفته است. روش: به کمک یک طرح پس نگر- توصیفی 66 بیمار متاهل مبتلا به اختلال های کنشی جنسی مراجعه کننده به درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران، درمانگاه تخصصی درمان اختلال های جنسی و دو مطب خصوصی روانپزشک به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کاربرده شده، تشخیص قطعی روانپزشک، مصاحبه بالینی، فرم ویژگی های جمعیت شناختی، پرسش نامه محقق ساخته سنجش عوامل روانشناختی اختلال های کنشی جنسی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش های آماری توصیفی انجام گرفته است. یافته ها: این بررسی نشان داد که نبود آموزش کافی در مورد فعالیت جنسی و اطلاعات ناکافی جنسی؛ پیش نوازش ناکافی؛ ناسازگاری در ارتباط به طور کلی؛ باورهای جنسی نادرست؛ ارتباط ضعیف درباره نیازها یا اضطراب های جنسی هر یک از طرفین؛ وجود اختلال جنسی در شریک جنسی؛ اضطراب در مورد عملکرد جنسی و ترس از عدم موفقیت در رابطه جنسی؛ روابط خانوادگی آشفته و تربیت محدودکننده والدین؛ داشتن تجارب نامطلوب جنسی پیش از ازدواج؛ احساس گناه درباره آمیزش جنسی و مغایرت داشتن آن با مذهب؛ اضطراب و افسردگی از شایع ترین عوامل روانشناختی در اختلال های کنشی جنسی می باشند. نتیجه: عوامل روانشناختی (عوامل زمینه ساز، آشکارساز و نگهدارنده) در بروز و تداوم اختلال های جنسی نقش دارند.

خلاصه ماشینی:

"جدول1- مشخصات جمعیت‌شناختی کل نمونه‌های پژوهش (66=N) عوامل جمعیت‌شناختی فراوانی درصد جنس مذکر 45 68 مؤنث 21 32 سن تا 30 سال 38 58 40-31 سال 16 24 41 سال به بالا 12 18 طول مدت ازدواج تا 5 سال 32 50 10-5 سال 14 21 11 سال به بالا 20 29 درمان قبلی دارد 45 68 ندارد 22 33 نوع درمان بدون درمان 21 32 جسمی 21 32 روانی- جنسی 24 36 سن شروع اختلال زیر 20 سال 17 26 30-20 سال 32 48 31 سال به بالا 17 26 طول مدت اختلال تا 5 سال 48 73 10-5 سال 9 5/13 11 سال به بالا 9 5/13 ###############2###############جدول2- توزیع فراوانی عوامل روانشناختی زمینه‌ساز برحسب اختلال‌های کنشی جنسی اختلال‌های کنشی جنسی عوامل روانشناختی* میل جنسی انگیزش جنسی ارگاسمی درد جنسی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد عوامل زمینه‌ساز تربیت محدودکننده، بازخوردهای بازداری‌شده و یا تحریف‌شده والدین نسبت به فعالیت جنسی 16 24 14 21 23 35 5 7 روابط خانوادگی آشفته مثل روابط ضعیف بین والدین و نبودن محبت 18 27 19 29 18 27 4 6 تجارب تکان‌دهنده جنسی در دوران کودکی مانند سوءاستفاده جنسی‌شدن یا رابطه جنسی با محارم 1 5/1 ــ ــ 3 5 1 5/1 نبود آموزش کافی در مورد فعالیت جنسی 40 61 49 74 34 52 12 18 تجارب نامطلوب جنسی پیش از ازدواج مانند ترس از دیده و رسواشدن، اصرار شریک جنسی به هر چه سریع‌تر تمام‌شدن رابطه و یا پرهیز از رابطه جنسی به مدت طولانی 31 47 47 71 28 42 5 7 عوامل آشکارساز ناسازگاری در ارتباط به‌طور کلی 38 58 62 93 29 44 22 33 تولد فرزند 1 5/1 2 3 2 3 ــ ــ خیانت همسر 3 5 1 5/1 1 5/1 2 3 اختلال جنسی در شریک جنسی 4 6 18 27 10 15 7 11 * برای برخی از آزمودنی‌ها وجود دو یا چند عامل روانشناختی جداگانه باعث گردیده که حاصل جمع فراوانی و درصدهای انواع عوامل روانشناختی از تعداد کل نمونه و میزان درصد کل عوامل روانشناختی بیشتر شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.