Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد الگوی «پرسید» در کاهش میزان اضطراب مأموران آتش نشانی تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 77 تا 83)

کلیدواژه ها :

اضطراب ،مامور آتش‌نشانی ،آرام‌سازی کاربردی ،الگوی پرسیدبه‌کار برده شد. در زم

کلید واژه های ماشینی : کاهش میزان اضطراب مأموران آتش‌نشانی، میزان اضطراب مأموران آتش‌نشانی تهران، اضطراب، کاهش میزان اضطراب ماموران آتش‌نشانی، میزان اضطراب ماموران آتش‌نشانی تهران، Iran University Medical Sciences Health، آموزش، University Medical Sciences Health Services، اضطراب آشکار و پنهان، اضطراب آشکار و اضطراب پنهان

هدف: بررسی حاضر با هدف تعیین میزان کاربری الگوی پرسید در کاهش میزان اضطراب ماموران آتش‌نشانی تهران انجام شده است.روش: بررسی حاضر یک بررسی شبه‌آزمایشی است. آزمودنی‌های پژوهش را 118 مامور آتش‌نشانی شهر تهران تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برنامه آموزشی با بهره‌گیری از الگوی پرسید و نظریه‌های خودکارآمدی و آموزش بزرگسالان در قالب این الگو تدوین شد. داده‌های پژوهش به کمک آزمون t، t زوج و آزمون خی‌دو تحلیل گردید.یافته‌ها: از نظر میزان اضطراب آشکار و اضطراب پنهان، بین گروه‌های آزمایشی و گواه پس از آموزش تفاوت معنی‌داری دیده شد و تنها در گروه آزمایشی میان اضطراب آشکار و پنهان پیش و پس از آموزش تفاوت معنی‌‌داری وجود داشت.نتیجه: این بررسی نشان‌دهنده کاربرد موثر الگوی پرسید در کاهش میزان اضطراب آشکار و پنهان ماموران آتش‌نشانی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"1 از آنجا که کارکرد مأموران آتش‌نشانی افزون بر سلامت خود آنها، تأثیر مستقیم بر سلامت سایر افراد جامعه نیز دارد و از سوی دیگر سودمندبودن آموزش برپایه الگوی پرسید18 بر سایر مشکلات بهداشتی (جلیلی، 1379؛ دهقانی، 1376؛ شریفی‌راد، 1379) و همچنین تأثیر آرام‌سازی بر کاهش اضطراب در سایر بررسی‌ها (احمدی نژاد، 1377؛ پور معماری، 1373؛ آراکاوا19، 1997؛ رشید20 و پریش21، 1998؛ ریس22، 1995؛ راب23، 2000) مورد تأیید قرار گرفته است، در بررسی حاضر برای سنجش تأثیرآموزش، نظریه‌های آموزشی خودکارآمدی24 و آموزش بزرگسالان25 و روش آرام سازی کاربردی در چارچوب الگوی پرسید برای رویارویی با اضطراب به کار برده شد. پس از انجام پیش آزمون در 7 ایستگاه 1- Barnard 2- Duncan3- Beaton 4- Murphy5- Pike 6- Corneil7- Safren 8- Gonzalez9- Horner 10- Leung11- Sarason 12- Noyes13- Hoehn 14- Peiffer15- Fahrion 16- Norris17- Stora18- Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation (PRECEDE)19- Arakawa 20- Rashid21- Parish 22- Rees 23- Robb 24- self-efficacy25- adult education 26- quasi-experimental انتخاب شده، یک گروه شامل 3 ایستگاه و گروه دیگر شامل 4 ایستگاه برپایه معیارهای پژوهش (اضطراب آشکار و پنهان) و برخی متغیرهای اجتماعی مؤثر بر اضطراب در این جمعیت (سمت شغلی، تحصیلات، سن و سابقه کار) با یکدیگر همتا و به‌طور تصادفی به دو گروه گواه و آزمایشی تقسیم شدند. پس از مرحله تشخیص آموزشی در بخش برنامه‌ریزی آموزشی این الگو برای تغییر رفتار فردی، نظریه آموزش بزرگسالان و خودکارآمدی در قالب الگوی پرسید 1- Green 2- Kreuter3- Deeds 4- Partridge5- Spielberger State–Trait Anxiety Inventory6- content validity 7- reliability8- test-retest 9- predisposing10- reinforcing 11- enabling12- educational diagnosis 13- evaluation 14- Butler 15- Ost ینه شیوة برگزاری جلسات نیز از اصول و راهکارهای الگو و نظریه‌های یادشده بهره گرفته شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.